Zabranjen ribolov u blizini aktivnih šljunčara

Vijesti

Ovih dana ZŠRK Koprivnica poslala je obavijest ribičima da je  ribolov unutar ekspolatacijskog polja mineralnih sirovine zabranjen. Aktivna ekspolatacijska polja svih koncesionara su obilježena su tablama  te 50 metara od navedenih oznaka ribolov nije dozvoljen sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu navedenih u članku 52. stavak 2. koji glasi

Pravne i fizičke osobe koje u ribolovnim zonama na kojima je dodijeljeno ribolovno pravo na temelju odredbi ovoga Zakona i prethodnih propisa kojima je regulirano slatkovodno ribarstvo, a koje na temelju posebnih propisa obavljaju iskop mineralnih sirovina, sportske aktivnosti (veslanje, kupanje, ronjenje, jedriličarstvo, jet ski), lov, uzgoj riba i druge aktivnosti, obvezne su s ovlaštenicima ribolovnog prava ugovoriti prostorno-vremensku zonaciju aktivnosti u određenoj ribolovnoj zoni.