Pravilnici HŠRS

Kodeks HŠRS
Statut HŠRS
Disciplinski pravilnik
Pravilnik o sluzbenim odorama HSRS
Pravilnik o grbu
Skupštinska odluka o natjecanjima HSRS (07.04.2018.)
Pravilnik o natjecanjima u bacačkim disciplinama (casting) (25.03.2012.)
Pravilnik o natjecanjima u disciplini Lov šarana (18.04.2015.)
Pravilnik o natjecanjima u disciplini Lov pastrve prirodnim mamcem (18.04.2015.)
Pravilnik o natjecanjima u disciplini Lov pastrvskog grgeča (2018.)
Pravilnik o natjecanjima u disciplini Lov ribe udicom na plovak za osobe sa invaliditetom (25.03.2012.)
Pravilnik o natjecanjima u disciplini Lov ribe umjetnom muhom (2018.)
Pravilnik o natjecanjima u disciplini Lov pastrve na jezeru (25.03.2012.)
Pravilnik o registraciji natjecatelja HŠRS
Pravilnik o reprezentacijama HŠRS
Pravilnik o suđenju
Pravilnik o priznanjima
Pravilnik o organizaciji velikih sportsko ribolovnih priredbi
Odluka-o-sustavu-natjecanja-2015.-2019.
Pravilnik o natjecanjima u disciplini Lov ribe udicom na plovak 2018.
Pravilnik o natjecanjima u disciplini Lovu predatora s obale umjetnim mamcima (25.03.2012.)
Pravilnik o natjecanjima – Feeder (2018.)
Pravilnik o natjecanjima u disciplini Lov grabežljivaca umjetnim mamcem iz čamca – 2018