Nije uspjela inicijativa za proglašenje Nacionalnog parka Drave

Vijesti

Inicijativa za proglašenje Nacionalnog parka Drave nije dobila dovoljan broj glasova na sjednici Koprivničko-križevačke skupštine. Saborski zastupnik DP-a Željko Lacković i član Županijske skupštine  pokušao je  braniti Zaključak o pokretanju radne skupine Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije radi prikupljanja i obrade podataka potrebnih za izradu stručne podloge za proglašenje Nacionalnog parka Rijeka Drava, koji na kraju nije prošao.

Nacionalne parkove proglašava sabor

Proglašenje Drave nacionalnim parkom bila je Lackovićeva ključna tema u predizbornoj kampanji za proteklih parlamentarnih izbora, no prijedlog Zaključka pun je nejasnoća i nudi više pitanja nego odgovora. Procedura je jasna, da bi neki dio Hrvatske bio proglašen nacionalnim parkom, tu odluku na prijedlog Vlade izglasava Sabor te  županijska tijela s tim nemaju veze osim što eventualno mogu uputiti inicijativu.

Prilikom rasprave većina skupštinara nije se slagala s prijedlogom da Drava postane nacionalni park jer bi se u tom slučaju primjenjivao niz ograničenja koja ne pogoduju lokalnom stanovništvu status nacionalnog parka donosi niz ograničenja za lokalno stanovništvo i posjetitelje – u tom slučaju ribolov bi bio omogućen samo na zanemarivo malom dijelu rijeke koja obiluje ribama.