Otvoren novi rukavac rijeke Drave na području Općine Hlebine

Vijesti

Kod naselja Gabajeva Greda otvoren je novoformirani rukavac rijeke Drave, a predstavljeni su i ostali radovi na području Koprivničko-križevačke županije koji se izvode u sklopu projekta „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“.

Projekt „Drava Life“ ove godine ulazi u završnu fazu, a njegovi glavni ciljevi su očuvanje ekosustava rijeke Drave, jedne od posljednjih doprirodnih europskih rijeka, te poboljšanje njene dinamike i morfologije duž 300 kilometara toka kroz Hrvatsku. Provođenjem projekta u suradnji s ustanovama za upravljanje vodama i zaštitu prirode te nevladinim organizacijama, ključne prirodne značajke ekosustava Drave obnavljaju se otvaranjem i stvaranjem novih rukavaca, uklanjanjem i prilagodbom obaloutvrda i ostalih vodnih građevina te očuvanjem poplavnih područja i prirodnih strmih obala rijeke.

Navedeni zahvati koristit će brojnim ugroženim vrstama i staništima u područjima Natura 2000, pridonijeti boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku te povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo, ističe se na stranicama projekta „Drava Life“.

Najavljena obnova još šest do osam dravskih rukavaca

„Veliko nam je zadovoljstvo što nakon intenzivnih radova koji su započeli početkom ove godine možemo pokazati novoformirani rukavac na desnoj obali Drave“, izjavila je Ana Šelimber, zamjenica direktora Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu iz Hrvatskih voda, objasnivši kako će obnova i otvaranje novih riječnih rukavaca poput ovog pridonijeti lokalnom snižavanju vodostaja tijekom velikih vodnih valova i pozitivno utjecati na zalihe podzemnih voda. Dodala je i kako će se kroz LIFE projekte do kraja 2024. godine obnoviti između šest i osam rukavaca Drave na području VGO-a Varaždin, po čemu trenutno ovaj dio Hrvatske i Europe uvjerljivo prednjači. Vrijednost samih radova mogla bi premašiti šest milijuna eura.

Zamjenik koprivničko-križevačkog župana, Ratimir Ljubić, podsjetio je na kritične situacije s poplavama u kolovozu 2023. godine. Istaknuo je kako će osim rasterećenja vodotoka ovaj rukavac donijeti dodatnu vrijednost rijeke Drave pri čemu se vodi računa da se očuva bioraznolikosti flore i faune čime donosi dodatnu vrijednost.

„Mi se sada nalazimo na desnom inicijalnom rukavcu u Gabajevoj Gredi, koji će nakon radova biti ukupne dužine 1 196 m i širine dna korita do 27 m. Nakon nekoliko prolazaka vodnih valova,  ovaj inicijalni rukavac poprimit će prirodniji ravnotežni položaj. Trenutačno su u završnoj fazi radovi na lijevoj obali u blizini naselja Novačka gdje će se iskopom u duljini od 100 m otvoriti ulazni dio postojećeg rukavca, dugog oko 1 200 m, koji još nije protočan. Osim na spomenutim lokacijama, trenutačno se na području Koprivničko-križevačke županije u općinama Donja Dubrava, Legrad i Ferdinandovac izvode obnove rukavaca Drave. Po završetku radova svi rukavci će većinu vremena u hidrološkoj godini biti protočni.“ – kazao je voditelj projekta Igor Tošić iz Hrvatskih voda.

Projektom se popularizira zaštita prirode i povećava razumijevanje važnosti njenog očuvanja

„U suradnji s javnim ustanovama za zaštitu prirode iz Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije organizacijom raznih događanja, izložbi, postavljanjem edukacijske infrastrukture u vidu obrazovnog centra i staza s informativnim pločama duž rijeke Drave želimo povezati lokalno stanovništvo s projektom i pojačati svijest o značaju prirodnih i očuvanih rijeka za čovjeka i živa bića koja ovise o njima te unaprijediti njihovo znanje o mreži Natura 2000, posebice o zaštićenim riječnim pticama.” – istaknuo je Jasmin Sadiković, koordinator projekta iz Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek.

„Projekti obnove rijeka poput ovog projekta važan su korak u provedbi Uredbe o obnovi prirode koju je Europski parlament usvojio početkom tjedna, a koji od država članica EU-a zahtjeva obnovu svih degradiranih ekosustava. Njezina primjena preokrenut će štetu nanesenu ekosustavima u Europi. Netaknute rijeke, šume i drugi ekosustavi naši su najvažniji saveznici u borbi protiv klimatske i krize bioraznolikosti. Obnova u sklopu Drava LIFE projekta je prva takva u Hrvatskoj, u suradnji sektora  upravljanja vodama i zaštite prirode, koja se pokazala uspješnom,  stoga u budućnosti očekujemo još ​​ambicioznije inicijative.“ – poručio je Arno Mohl iz WWF Austrije.

Drava Life / Ekovjesnik

Foto: © Goran Šafarek / Drava Life