Gdje je nestala riba

Vijesti

Ove zime sve se manje lovi na rijeci Dravi posebno kod poznatog zimovnika uzvodno od mosta u Donjoj Dubravi. Ribiča je sve manje, love samo najuporniji a prošlih godina se tražilo slobodno mjesto za ribolov. Iako je kod mosta prije nekoliko godina zabranjen ribolov rolom to nije pomoglo da se obnovi i poveća riblji fond. Situacija nije bolja niti nizvodno. Rijetka su mjesta gdje se može otići u naloviti riba. Jedan od razloga takvog stanja je nekontrolirani izlov jer se nosilo sve što se ulovi a drugi je puno teži jer su prirodna mrjestilišta  gotovo  uništena a ona su bitna za riblje  migracije i mrijest riba. Nekad su sve mrtvice uz rijeku Dravu bile spojene s Dravom a danas su  ti kanali većinom zatvoreni i zapušteni zbog sve nižeg vodostaja. Veliki utjecaj na sve to ima i HE Dubrava ali ni tamo ove godine nema viška vode te je vodostaj već dugo nizak te je za očekivati da se narednih mjeseci prije topljenja snijega u Alpama situacija neće bitno popraviti.

Fotografije ribolova u D. Dubravi nekad i ovih dana.