Ribičima je digitalizacija donijela samo nove troškove

Vijesti

Od  01.01.2021. započela je prva faza digitalizacije ribičkih dozvola u RH za slatkovodni sportski ribolov. Osim početnih problema kod izdavanja ribolovnih dozvola koja je najviše problema zadala ovlaštenicima i onima koji su prodavali dozvole posebno  u ovo vrijeme kad su se na skupštinama prodavale dozvole. Mnogi od njih, većinom vječni dužnosnici za ovo nisu bili spremni i polako prepuštaju mlađima da vrše administraciju jer se jednostavno ne snalaze ili nisu nikada radili na računalu.

Ribičima je osim novih dozvola probleme donijela obavezna zamjena ispita bez koje se ne može kupiti dozvola a zamjena istog je donijela i troškove od 100 kn. Osim toga poskupjeli su i reciprociteti, negdje su i ukinuti a negdje su poskupjele i dozvole. U Koprivnici je npr.prošle godine dozvola sa članarinom imala cijenu 550 kn a sad je 650 kn ali je ukinut i najzanimljiviji  reciprocitet sa Međimuskim savezom a osim toga dozvole se više ne mogu kupiti na rate jer si klubovi ne mogu dopustiti da im kasnije ostanu potraživanja.  Pravilnikom o dozvolama velike promjene uvedene su u trajanju dnevnih dozvola koje sada više ne vrijede 24 sata nego do 24 sata što je isto veliki trošak za ribiče bez položenog ispita ili turiste  koji ako žele loviti preko noći moraju uzeti dvije dnevne dozvole ili jednu trodnevnu.

Najviše rasprava izazvala je aplikacija za popis ulova mRibič!  

Zbog važnosti iste i da se izbjegnu sankcije propisane zakonom ponavljamo zakonske obaveze ribiča i mogučnosti korištenja aplikacije. za sve ostale indormacije obratite se Ovlašteniku kod kojega ste kupili dozvolu.

Obaveza je svakog ribiča koji kupi, bilo godišnju, dnevnu, trodnevnu ili sedmodnevnu ribičku dozvolu je da na svom pametni telefon instalira aplikaciju mRibic. Prijavi se u navedenu aplikaciju, te po odlasku upiše ribe koju nosi kući iz ribolova i na kraju odradi odjavu tj odlazak sa vode.
Sukladno Zakonu ribič je dužan voditi i predavati popis ulova u elektronskom obliku.
Članak 47. (NN 63/19)
(2) Ribič je obvezan ovlašteniku ribolovnog prava kod kojeg je kupio dozvolu putem mrežne aplikacije dostaviti točne podatke o zadržanom ulovu u sportskom ribolovu.
Članak 73.
(6) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 3000,00 kuna kaznit će se ribič i fizička osoba ako:
– ne dostavlja ovlašteniku ribolovnog prava točne podatke o zadržanom ulovu u sportskom ribolovu, protivno članku 47. stavku 2. ovoga Zakona.
Navedenu aplikaciju za Android telefone možete pronaći u Google trgovini, a za iOS tj iPhone korisnike u Apple AppStoreu.
U slučaju da nemate pametni telefon – prijavu i sve ostalo u aplikaciju mRibic možete odraditi na računalu ili tuđem pametnom telefonu kod kuće (sin,kćer,unuk/a…..) kroz web preglednik na adresi
https://slatkovodno.ribarstvo.hr/mribicweb/#/