HŠRS obilježava 86-godišnjicu osnivanja

Vijesti

Prije 86 godina, na današnji dan, osnovan je Savez ribarskih društava Savske banovine. Na stranicama HŠRS-a pronašli smo kratki povijesni pregled kojeg prenosimo: Na prijedlog ribarskih društava iz Zagreba, Osijeka i Slavonskog Broda održana je 27.01.1935. godine u Zagrebu Osnivačka skupština Saveza ribarskih društava Savske banovine sa sjedištem u Zagrebu. Rad saveza se, uz kraće prekide, nastavlja i do današnjih dana, ali pod nazivom Hrvatski športsko ribolovni savez – HŠRS.

Prvi predsjednik bio je Dr. Edo Danda iz Slavonskog Broda, a njegovi zamjenici bili su: Vladimir Cvijanović, Vjekoslav Žlutickij iz Bjelovara i Nikola Kopsa iz Zagreba. Pravila ovoga saveza potvrdila je Kraljevska banska uprava Savske banovine 26.06.1935. godine pod brojem Upravnog odjeljenja: Pov-II-Br.1641.

Uz kraće prekide radi ratnih događanja rad Saveza proteže se do današnjih dana, ali pod nazivom Hrvatski športsko ribolovni savez. Prema raspoloživim podacima 1935. godine u članstvu novo formiranog ribolovnog saveza bilo je ukupno 583 člana, organiziranih u 27 ribolovnih društava.

Od osnivanja, djelatnost HŠRS mijenjala se u zavisnosti od važećeg Zakona o slatkovodnom ribarstvu i ovlaštenja koja je po njemu Savez imao. Sjetimo se nekih od najvažnijih aktivnosti: izdavanje časopisa Ribolov (1953.-1992.), čuvanje voda od onečišćenja, jedinstvena organizacija ribočuvarske djelatnosti, poribljavanje voda i uzgoj mlađi, u suradnji s znanstvenim radnicima pokusna poribljavanja sa autohtonim vrstama riba, organizacija domaćih i međunarodnih natjecanja, pomaganje u izgradnji mrjestilišta i drugih objekata važnih za unapređenje ribarstva, pripremanje literature za obučavanje svih kategorija športskih ribolovaca, sudjelovanje u radu gotovo svih zakona koji reguliraju problematiku slatkovodnog ribarstva, iniciranje osnivanja Saveza športskih ribolovaca za ribolov na moru, te još niz drugih aktivnosti..

Hrvatski športsko ribolovni savez, ili skraćeno HŠRS konstantno se razvijao da bi u 1990. godini imao 257 športsko ribolovnih društava sa preko 70000 članova različitih kategorija. Tijekom Domovinskog rata (1991.-1996) drastično se smanjio broj ribolovnih društava i broj članova, ali već 1996. godine uočava se tendencija vraćanje na stari broj. U rad Saveza uključeno je niz znanstvenika i zaljubljenika u ribolovni šport i prirodu, kojima možemo zahvaliti da je HŠRS danas jedna velika i dobro organizirana organizacija.

Međunarodno priznanje dobio je Hrvatski športsko ribolovni savez, kao udruga svih športskih ribolovaca Republike Hrvatske, na sjednici PREZIDIJA CIPS-a održanoj 29.08.1991. godine u Szegedu (Mađarska) kada je prihvaćen u članstvo FEDERATION INTERNATIONALE DE LA PECHE SPORTIVE EN EAU DUCE (Federacija za ribolov na slatkim vodama), odnosno CONFEDERATION INTERNATIONALE DE LA PECHE SPORTIVE (Konfederacija za športski ribolov) koju čine nacionalni savezi iz više od 55 država sa cca. 50 milijuna članova. Time je HŠRS postao prvi športski savez Republike Hrvatske koji je prihvaćen u svoju međunarodnu asocijaciju. Od tada selekcije HŠRS redovito nastupaju na Svjetskim prvenstvima za sve starosne kategorije, a početna posljednja mjesta na natjecanjima mijenjaju se sve boljima.

Izvor:

https://ribo-lov.com/    http://ribolovni-savez.hr/