Odbačeni borovi služiti će mrjestilišta riba na jezerima

Vijesti

Djelatnici koprivničkog Komunalca ovih dana prikupljaju božićna drvca koji su građani Koprivnice odložili na zelenim otocima na području grada, a prvi su sakupljeni primjerci već dobili novu svrhu i ulogu. Dio borova u srijedu su zaposlenici Sektora zelenih površina odvezli na jezero Šodericu gdje će ih članovi Zajednice sportsko-ribolovnih klubova Koprivnica iskoristiti kao buduća mrjestilišta riba dok će ostatak božićnih drvaca Komunalac  zbrinuti na kompostištu gdje će se usitniti te pretvoriti u koristan kompost.

– Borovi se postavljaju na dno jezera gdje zaklon pronalazi riba smuđ i tu se mrijesti. Ovo je odličan i prirodan način prirodnog poribljavanja, a borove koje nam je dovezao Komunalac rasporedit ćemo kod otoka na Šoderici i još nekim jezerima. Smuđ je inače vrlo kvalitetna i cijenjena riba, a osim našeg poribljavanja koje obavljamo svake godine, borovi će dodatno pridonijeti povećanju populacije smuđa – rekao je Borislav Šaulić, stručna osoba za poslove gospodarenja vodama Zajednice sportsko-ribolovnih klubova Koprivnica koja obuhvaća grad Koprivnicu te okolne općine, odnosno klubove koji se nalaze na tom području te upravlja svim jezerima i rijekama na spomenutom području.

foto: GKP Komunalac