Donosimo nove cijene ribolovnih dozvola na širem području Koprivničko-križevačke županije

S obzirom da su Ovlaštenici obavezni temeljem  članka 44. stavka 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu samostalno svojim internim aktom odrediti visinu iznosa sredstava za financiranje obveza koju su obvezni ribiči platiti prije kupnje dozvole za sportski ribolov, koja osim sredstava potrebnih za provođenje Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega koriste za provođenja ribolovnog […]

Continue Reading

OBAVIJEST OSOBAMA OVLAŠTENIMA ZA PRODAJU RIBIČKIH DOZVOLA ZA SPORTSKI RIBOLOV NA SLATKIM VODAMA!

Od. 1. siječnja 2021. godine u Republici Hrvatskoj uvodi se novi elektronski sustav prodaje ribičkih dozvola putem autorizirane aplikacije Ministarstva poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede je izradilo web aplikaciju koja omogućava prodaju ribičkih dozvola ovlaštenim osobama sukladno važećem Pravilniku o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 139/20) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_139_2686.html. Osobe ovlaštene za prodaju dozvola dobile su korisničko […]

Continue Reading