Ribičke dozvole ubuduće će se moći koristiti u više ribolovnih zona ili ribolovnih područja

Vijesti
Konačni prijedlog zakona o slatkovodnom ribarstvu Vlada RH danas je uputila na drugo čitanje u Sabor. Zakonom se uređuje tržište slatkovodne ribe i proizvoda ribarstva u gospodarskom ribolovu radi učinkovitije kontrole i nadzora stavljanja na tržište, smanjenja crnog i sivog tržišta ribom i osiguravanja dostatne opskrbe slatkovodnom ribom, kao i sljedivosti ribe.

Prihvaćeni su i prijedlozi izneseni u saborskoj raspravi u prvom čitanju da prednost na javnom natječaju za dodjelu ribolovnog prava ima prethodni ovlaštenik ribolovnog prava kojem ribolovno pravo nije bilo oduzeto, kao i da se sredstva koja će se tijekom 5 godina prikupljati na računu ovlaštenika ribolovnog prava u omjeru od 20% od naknade za ribičke dozvole mogu koristiti i za edukaciju.

Pojednostavljen je postupak proširivanja ribolovnog prava (unutar ribolovne zone za koju je ovlaštenik prethodno već dobio ribolovno pravo koje obuhvaća sve ribolovne vode unutar administrativnih granica općina, gradova i županija), ukoliko postoji interes ovlaštenika ribolovnog prava, na umjetne novonastale ribolovne vode (iskopi mineralnih sirovina, glinokopi, akumulacije, kanali, itd.) te će se njihovim uvrštavanjem u planove upravljanja i upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona i dovođenjem u funkciju sportskog ribolova te vode oplemeniti u ekološkom, biološkom i ihtiološkom smislu te obogatiti ponudu ribolovnog turizma i razvoja ruralnih zajednica.

Dio poslova i naknada vezan uz gospodarski ribolov preuzimaju županije. Uvodi se elektronička baza podataka u slatkovodnom ribarstvu, aplikacija za elektroničku kupnju dozvola za ribolov, bezgotovinska naplata i raspodjela sredstava čime se olakšava posao korisnicima.

Ribičke dozvole ubuduće će se moći koristiti u više ribolovnih zona ili ribolovnih područja kako ribiči ako žele loviti na cijelom području županije, ne moraju više biti članovi dva ili više ribičkih društava.