Prijava na aplikaciju Mribič samo u slučaju zadržavanja ulova

Vijesti
U najnovijem naputku Uprave ribarstva koja je poslana svim Ovlaštenicima prijavu  u aplikaciju Mribič potrebno je izvršiti samo u slučaju zadrzavanja ulova zbog različitih tumačenja i informacija s terena gdje s e događalo da su neki Ovlaštenici zahtjevali prijavu u aplikaciju prije početka ribolova te odjavu s iste nakon završetka ribolova.
Naputak prenosimo u cijelosti.
“Koristimo priliku obavijestiti vas da je mobilna aplikacija za unos i dostavu podataka o zadržanom ulovu ribiča mRibič nadograđena. S obzirom na različita tumačenja i informacije s terena, molimo vas obavijestite svoje ribiče da se ne moraju prijavljivati u aplikaciju prilikom dolaska na ribolovnu vodu, već isključivo nakon završetka ribolova, a prije napuštanja ribolovnog mjesta, i to samo u slučaju da imaju ZADRŽANI ULOV. Ribiči koji ne zadržavaju ulov (ulovi i pusti sustav) ne moraju imati pametni telefon, kao niti instaliranu aplikaciju. Također u aplikaciju se upisuje masa u kilogramima na jednu decimalu, tj. nije potrebno upisivati drugu decimalu (npr. 1,4 kg a ne 1,43 kg). “