Regionalni park Mura – Drava proslavio 12. rođendan

Vijesti

Prije punih 12 godina, 10. veljače 2011., Vlada RH donijela je Uredbu o proglašenju Regionalnog parka Mura – Drava, čime je u Hrvatskoj proglašeno prvo zaštićeno područje u toj kategoriji. Ovaj prvi proglašeni regionalni park prostire se na površini većoj od 87.000 hektara, a proteže se kroz pet hrvatskih županija.

Povodom 12. rođendana, Javna ustanova Priroda Varaždinske županije je s ostalim županijskim javnim ustanovama u Posjetiteljskom centru „Podravlje” u Osijeku predstavila svoje dosadašnje aktivnosti vezane uz Regionalni park Mura – Drava. Ove ustanove zajednički su provele niz projekata financiranih iz fondova Europske unije, a samo neki od njih su „Tri rijeke = Jedan cilj”, „Drava Life”, „coppMDD”, „Riverside”, „LifelineMDD”.

– Naša ustanova provela je, u sklopu projekata, istraživanja životinjskih vrsta uz rijeku Dravu, vretenaca, riba, vidre i kornjaša, koje smo predstavili u Osijeku. Uz to smo predstavili i akcije očuvanja vrsta i staništa, među kojima je čišćenje strmih obala Drave na području Cestice kako bi se na gniježđenje tamo vratile ptice bregunice. Posebno smo ponosni na našu akciju preseljenja kebrača, ugrožene biljne vrste kojoj prijeti izumiranje. Uz sve to, imali smo čast predstaviti i naše edukativne materijale vezane uz provedena istraživanja vrsta te uspostavu programa tzv. „Škole uz rijeku” u Varaždinskoj županiji – rekla je Sanja Kopjar, ravnateljica Javne ustanove Priroda Varaždinske županije.

U cilju budućeg učinkovitog upravljanja područjem Regionalnog parka Mura – Drava, javne ustanove zajednički izrađuju i Plan upravljanja. Ovaj plan izrađuje se uz tzv. participativni pristup, odnosno uz pokušaj uključivanja u njegovu izradu svih onih koji su svojim radom, djelovanjem ili životom vezani uz područja rijeka Mure i Drave.

U upravljanju Regionalnim parkom prisutno je sve više izazova, o čemu je u Osijeku također bilo riječi. Utjecaj čovjeka na prirodu je velik, vrlo često i negativan. – Prisutnost nelegalne gradnje i nelegalnog odlaganja otpada, zagađenja vode, tla i zraka, utjecaj pesticida, ponekad i neregulirana sječa šuma i vodno-gospodarski zahvati uređenja vodotoka, samo su neki od izazova. Negativnim djelovanjem čovjeka na prirodna staništa smanjuje se i bogatstvo vrsta flore i faune, mnoge su vrste gotovo nestale ili su se njihove populacije znatno smanjile – navela je Sanja Kopjar.

Dodajmo da je proglašenje Regionalnog parka Mura – Drava bio samo početak rada na zaštiti  prirodnih vrijednosti slivova rijeka Mure i Drave. Uslijedile su aktivnosti zaštite na međunarodnoj razini: UNESCO je 2012. godine proglasio hrvatsko-mađarski Prekogranični rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav, a 2013. godine to područje je postalo sastavni dio ekološke mreže Natura 2000. Konačno, krajem 2021. godine UNESCO je proglasio i prvi Petodržavni rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav, koji je ujedinio sve već postojeće Rezervate biosfere na području Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije.

Time je rijeka Drava postala dio najvećeg zaštićenog riječnog područja u Europi, koje zajednički moramo očuvati.

Izvor vijesti: Javna ustanova Priroda Varaždinske županije