Gdje je nestala riba

Ove zime sve se manje lovi na rijeci Dravi posebno kod poznatog zimovnika uzvodno od mosta u Donjoj Dubravi. Ribiča je sve manje, love samo najuporniji a prošlih godina se tražilo slobodno mjesto za ribolov. Iako je kod mosta prije nekoliko godina zabranjen ribolov rolom to nije pomoglo da se obnovi i poveća riblji fond. […]

Nastavi čitati