Rijeka Drava postaje nacionalni park?

Vijesti

 

Inicijativa za osnivanjem Nacionalnog parka Drava dobila je svoj stručni odbor, odrađeni su prvi radni sastanci na županijskoj i državnoj razini, te Agenciji za okoliš i prirodu !

Iako je  čitav tok rijeke Mure i Drave sukladno Zakonu o zaštiti prirode zaštićen u kategoriji regionalnog parka i kao takav prvi regionalni park u Republici Hrvatskoj koji  obuhvaća poplavno područje formirano duž riječnih tokova, a uključuje i prijelazno područje s poljoprivrednim površinama i manjim naseljima uz rijeke sve do ušća Drave u Dunav kod Aljmaša.

Rijeke Mura i Drava područja su visoke biološke i krajobrazne raznolikosti te bogate geološke i kulturno-tradicijske baštine. Zaštita u kategoriji regionalnog parka omogućit će njihovo očuvanje, dopuštajući istodobno gospodarske aktivnosti te otvarajući novu perspektivu održivog razvoja.

Osnivanje državne Ustanove kao Nacionalnog parka ili Parka prirode kao prostora prirodne ljepote u kojemu su gospodarske aktivnosti dozvoljene, ali bez narušavanja sklada prirode, preduvjet je za značajnije financiranje iz EU sredstava prekogranične suradnje s ciljem razvoja turističke destinacije !

Stručni odbor čine Ana List i Valentina Peršić iz županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, profesori biologije Irena Tišljar i Miroslav Samardžić, biolozi Martina Stanešić i Goran Šafarek, potom Bojan Špoljar ispred Hrvatskih šuma, Mladen Matica u ime Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije i diplomirani inženjer geologije Martin Mahović ispred Grada Đurđevca.

Zadatak stručnog odbora je stvoriti preduvjete kako bi se od Ministarstva za zaštitu okoliša mogla zatražiti izrada studije o stupnju i područjima zaštite rijeke Drave. Potrebno je osnovati državnu ustanovu. Studiju koja je podloga za formiranje ustanove, odnosno proglašavanje nacionalnog parka ili parka prirode izrađuje Agencija za okoliš i prirodu i njezina izrada trebala bi  početi sredinom sljedeće godine.

Područje rijeke Drave u našem podravskom kraju obiluje značajnom bioraznolikošću uvjetovanom geološkom podlogom uz izrazito velik broj specifičnih staništa. Pijesak, šljunak, močvarne ravnice te sam tok rijeke Drave ekolozi nazivaju i Europskom Amazonom zbog bogatstva života. Specifično stanište je dom brojnim rijetkim, te endemskim biljnim i životinjskim vrstama. Prirodna rijeka sačuvala je svoju izvornost, a time i brojna staništa riba i ptica.

Rijeka Drava s punim pravom nosi naziv ‘europska Amazona’. U cijeloj Europi ne postoje rijeke u prirodnom toku, ona meandrira u ovom podravskom dijelu i stvara prekrasan krajolik kakvog nema daleko nigdje. Kad bismo dobili ustanovu, neka bude park prirode, može raditi značajne iskorake u turizmu kao gospodarskoj grani.   

Cilj ovog projekta je zaštita posebnosti ovog prostora uz rijeku Dravu radi razvoja turističke gospodarske djelatnosti, zadržavanja stanovništva i ekološki održivog razvoja.