Ribičke dozvole ubuduće će se moći koristiti u više ribolovnih zona ili ribolovnih područja

You may also like...