Spin liga održana na Čabranci

Vijesti

Po hladnom  vremenu uz povišen vodostaj održano je 3. i 4. kolo lige na rijeci Čabranki kod mjesta Plešce. Lovilo se dosta teško i slabo sa svega ulovljenih stotinjak riba u svakom kolu. U takvim uvjetima u 3. kolu najbolje s esnašao Mijo Boras  iz Peščenice Zagreb osvajanjem 1. mjesta sa 6,5 bodova i 23 ribe , drugi je bio Mihael Hunjadi iz Štuke Donja Dubrava  sa 20,5 bodova i 14 riba a treći Kuk Željko iz UŠRIDDRH Zagrebsa osvojenih 22,5 bodova i ulovljenih 14 riba.

Koprivnički natjecatelji iz ŠRK Šoderica  slabo su lovili te je Hrvoje Kuzmić osvojio 7. mjesto sa 9 riba i 31, 4 bodova dok je Hanžeković Mirko završio 12. sa 5 ulovljenih riba i osvojenih 43,5 bodova.

U 4. kolu ribolov je bio još teži i zahtjevniji. najbolji je bio Jasmin Šubašić iz Samobora sa 16 ulovljenih riba i osvojenih 19,5 bodova. Drugi je bio Boras Mijo iz Pešćenice sa bodom manje i 10 riba  a treći Hrvoje Kuzmić iz Šoderice Koprivnica sa 11 riba i osvojena 22 boda.

Ostali natjecatelji sa ovog područja zauzeli su mjesta u gornjem dijelu tablice. Mihael Hunjadi iz Štuke Donja Dubrava bio je peti sa 23 bod ai deset ulovljenih riba a a Hanžeković Mirko iz Šoderice Koprivnica zauzeo je 9. mjesto s a5 ulovljenih riba.

Nakon 4. kola u vodstvu je Boras Mijo iz Pešćenice Zagreb, drugi je Kuk Željko iz UŠRIDDRH Zagreb a treči Hunjadi Mihael iz Štuke Donja Dubrava.

Hrvoje Kuzmić iz ŠRK Šoderice Koprivnica je na 5. mjestu dok je Mirko Hanžeković na 11. mjestu.

Liga se nastavlja 5. i 6. kolom na rijeci Butižnici kod Knina 11. i 12. svibnja.