Novi Zakon o slatkovodnom ribarstvu stupio na snagu 6. srpnja

Vijesti

Zakon o slatkovodnom ribarstvu donešen je na sjednici Hrvatskog sabora 14. lipnja 2019. godine, objavljen je u NN 63/2019.  i stupio je na snagu 6. srpnja 2019. godine. Zakon donosi dosta novosti od kojih su najbitnije slijedeće: S danom objave Zakona u NN. na snagu su stupile neke od obveza: izvještavanje inspektora o datumu poribljavanja, vođenje zapisnika o poribljavanju, čuvanje voda nakon poribljavanja, obilježavanje ribolovne zone, obavezno nošenje ribočuvarske odore kod obavljanja ribočuvarske službe i na vidnom mjestu istaknute ribočuvarske značke.

– U roku od 2 godine Ministar će donijeti Pravilnik: granice ribolovnih područja i zona, prostorno i vremensko ograničenje, zabrana ribolova, lovostaj za pojedine vrste riba, vrsta i naknada za ribičke dozvole, te način izdavanja i naplata naknade, način, tehnike, količina alata, oprema i mamci, čuvanje zadržavanje i označavanje zadržanog ulova, način izrade plana upravljanja, revizije, dodatka plana upravljanja i njegovog provođenja, način obavljanja ribočuvarske službe, rada i postupanja ribočuvara, vođenje popisa ulova i dostava podataka o zadržanom ulovu.

– zakonom su  propisane nove  kazne za ribiče, udruge članove ovlaštenika i ovlaštenika ribolovnog prava vrlo visoke (npr. za poribljavanje ribolovne vode suprotno planu upravljanja i ne označavanje ribolovne zone nakon propisanog roka propisana je kazna za ovlaštenika ribolovnog prava 30.000-50.000 kn, za udruge članove ovlaštenika 5.000-15.000 kn  i za odgovornu osobu 1.500-7.500 kn; za dozvolu obavljanja sportskog ribolova bez položenog ribičkog ispita ili bez dozvole, za dozvolu korištenja nedozvoljenih tehnika propisana je kazna za ovlaštenika 15.000-30.000 kn, za udrugu člana ovlaštenika 5.000-15.000 kn, za odgovornu osobu 3.000-7.500 kn, za ribiča 1.000-3.000 kn; za ribiča je propisana i kazna od 1.000-3.000 kn ako koristi nedopuštenu vrstu i broj alate, nedozvoljenu opremu i mamce, ako nakon ulova ili napuštanja mjesta ribolova ne označava zadržani ulov, ako ne  dostavlja ovlašteniku točne podatke o zadržanom ulovu; 5.000-15.000 kn je propisana kazna za ribiča i osobu koja se zatekne na vodi i ne pruži sve podatke ili ne omogući obavljanje ribočuvarske službe), a moguće je i oduzimanje ribolovnog prava (ako se u propisanom roku ne izradi plan upravljanja, ako se ne provode mjere predviđene ugovorom i planom upravljanja, ako se upravlja ribljim fondom suprotno planu upravljanja, ako se zbog nezakonitog načina upravljanja pogoršavaju hidromorfološka, fizikalno-kemijska i biološka svojstva ribolovne vode, ako se bez interne odluke i dodatka plana upravljanja izvrši prenamjenu ribolovne vode, ako se ne označi granice ribolovne zone, nakon propisanog roka i ponovljenog inspekcijskog nadzora.

Zakon o slatkovodnom ribarstvu