Informacije o uvjetima ribolova za 2016. godinu

Vijesti

 

zerp2Zajednica športsko ribolovnih klubova Koprivnica, ovim putem, želi Vas upoznati sa nekim odredbama Zakona o slatkovodnom ribarstvu, kao i posebnim odredbama ovlaštenika ribolovnog prava, kojih ste se obvezni pridržavati tijekom obavljanja športskog ribolova, a u cilju očuvanja ribljeg fonda, te zajedničkih ispunjavanja zakonskih obveza.

RIBOLOVNE VODE

Ugovorom sa Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Zajednica ŠRK Koprivnica dobila je ribolovno pravo na sljedećim vodama: rijeka  Drava i Mura sa pritokama, jezera: Šoderica, Jegeniš, Loka I i Loka II, jezera u Gabajevoj Gredi (malo i veliko Prosenica I i II), jezera Autoput l-lll,, Dezinfekcija, Betonara, Vidak, jezera u Kuzmincu l-IV, Hintov, Sloprog, Novačka, Torčec, mrtvica Ješkovo (malo i veliko), Gornje Ledine, Kencel, Jablanje i Tramvajica, a što je ukupno preko 800 ha vodene površine.

OPĆE ODREDBE

Ribolov na vodama kojima gospodari ZŠRK Koprivnica obavlja se sukladno Zakonom o slatkovodnom ribarstvu (N.N. 49- 15.04.05) i Pravilnikom o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (N.N. br. 82/05,1/06,139/06 i 52/10), te Gospodarskoj osnovi ZŠRK Koprivnica.

– Športski ribolov smije se obavljati s najviše tri ribolovna pribora s po jednom udicom.

– Iznimno umjetni mamac – varalica može imati više od jedne udice, a najviše dvije.

– Kadetima se dozvoljava obavljanje športskog ribolova samo s jednim ribolovnim priborom sa ili bez role u nazočnosti ribiča s položenim ribičkim ispitom i dozvolom za obavljanje športskog ribolova.

– Ribolovni alat i oprema kojima se obavlja ribolov moraju biti pod stalnim neposrednim nadzorom ribiča.

VODE POD POSEBNIM UVJETIMA RIBOLOVA

– Na mrtvici “Ješkovo” kod mjesta Gola, važeći je režim ribolova “ulovi i pusti” za sve vrste riba osim patuljastog somića i babuške. Štuku je dozvoljeno loviti samo na umjetni mamac. Za obavljanje ribolova je obavezna najava na tel: 099/681 35 62 i 098/61 00 42.

– Na jezeru “Autoput 2” (tkz. ZERP) važeći je režim ribolova “ulovi i pusti” za sve vrste riba. Za obavljanje ribolova je obvezna najava na telefon: 099/794 99 35.

– Na jezeru u Torčecu važeći je režim ribolova “ulovi i pusti” za sve vrste riba, a za dodatne informacije možete nazvati na tel: 098/902 95 59 i 098/978 96 35.

– Na jezeru „Loka 1“ kod sela Sigetec važeći je režim ribolova „ulovi i pusti“ na sve vrste ribe. Obavezna najava na tel: 091/512 51 73.

– Na jezeru “Jablanje” važeći je režim ribolova “ulovi i pusti” za sve vrste riba. Za obavljanje ribolova je obvezna najava na telefon 099/315 49 44.

– Na jezeru ,,Ribnjak“kod Šoderice važeći režim je “ulovi i pusti” za sve grabežljive vrste riba.  Za obavljanje ribolova je obvezna najava na telefon 095/525 23 84.

– Na Velikom jezeru u Gabajevoj Gredi uvodi se zaštitna mjera za šarana preko 5 kg. Svi primjerci šarana mase preko 5 kg ne smiju se zadržati nego se moraju odmah vratiti nazad u vodu.

– Sve gore navedene vode su obilježene informativnim tablama na kojima su navedeni uvjeti obavljanja ribolova na istima. Ribiči su dužni prije početka ribolova iste pročitati i obavezno ih se pridržavati.

Ovlaštenik Pravilnikom o obavljanju športskog ribolova na vodama kojima gospodari uvodi slijedeće mjere:

– Zabranjeno je obavljanje ribolova s mostova na rijeci Dravi, kao i u „zimovnicima“.

Ulov je dozvoljeno čuvati u mreži čuvarici. Ulov koji se nalazi u mreži čuvarici ili se na bilo koji drugi način zadržava, smatra se zadržanim ulovom.

– Ukoliko se radi o ulovu vrsta riba: šaran, amur, som, štuka, smuđ i linjak – zadržana riba odmah nakon ulova mora biti kemijskom olovkom upisana u popis ulova.

– Na vodama kojima gospodari ZŠRK Koprivnica NIJE DOZVOLJENO zadržavanje zaštićenih vrsta riba.

– Svaki ribič dužan je u ribolovu imati ispravnu vagu, metar, te ispravnu kemijsku olovku za upisivanje zadržane ribe u popis ulova.

– Zabranjeno je polaganje prava na ribolovno mjesto i trajno označavanje ribolovnog mjesta, a što podrazumijeva trajne i vidljive oznake navodi nakon završenog ribolova.

– Ribič može zauzeti najviše 15 m obale i širine vode. Ribolovni pribor smije zabaciti do polovice širine vode , a ukoso onoliko koliko mu dopuste susjedni ribiči.

– Ako je ribič zauzeo više od 15 m mjesta, dolaskom drugog ribiča mora pomaknuti pribor u dozvoljene okvire i omogućiti nesmetani ribolov i drugim ribičima.

– Na vodama kojima gospodari ZŠRK Koprivnica zabranjeno je koristiti kuku osim u ribolovu soma.

– Zabranjen je ribolov s otoka na svim vodama stajačicama (jezerima) kojima gospodari ZŠRK Koprivnica.

– Zabranjen je ribolov s “privatnih posjeda” na kojima su postavljene ograde i time je onemogućen pristup ribočuvarima i ostalim ribičima.

– Ribiči su dužni poštivati Pravilnike o posebnim uvjetima obavljanja športskog ribolova koji važe za pojedine vode kojima gospodari ZŠRK Koprivnica.

– Na svim vodama kojima gospodari ZŠRK Koprivnica, osim na rijeci Dravi i Muri te jezerima Jegeniš, Šoderica i Gabajeva Greda, najstrože je ZABRANJENO korištenje svih vrsta plovila u svrhu obavljanja ribolova.

– Zabranjeno je plivanjem ili upotrebom bilo kakvih pomagala unošenje udica ili hrane u vodu.

– Svaki ribič dužan je obavijestiti ribočuvarsku službu o uočenoj nepravilnosti u obavljanju športskog ribolova na vodama kojima gospodari ZŠRK.

– Pasivan odnos prema kršenju propisa bilo kojeg oblika povlači za sobom stegovnu odgovornost.

– Za zaštitu ribe, vode i okoliša zaduženi su svi članovi. U slučaju zagađenja vode i okoliša dužni su odmah obavijestiti ribočuvare.

Kupovinom dozvole za obavljanje športskog ribolova kod ZŠRK Koprivnica smatra se da je ribič prihvatio važeće propise i Pravilnike vezane uz vode kojima gospodari ZŠRK Koprivnica.

– Kršenje ovog pravilnika te svih ostalih propisa koje je donio ovlaštenik bit će sankcionirano u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu te Stegovnim pravilnikom ZŠRK Koprivnica.

ZAŠTITNI PROPISI I LOVOSTAJ

Na jezerima Šoderica, Jegeniš i u Gabajevoj Gredi određena je zaštitna mjera za štuku 60 cm, dok na svim vodama važi zaštitna mjera za linjaka od 25 cm. Svi primjerci riba ulovljeni za vrijeme lovostaja, kao i svi primjerci ulovljeni ispod najmanje veličine određene Naredbom o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu (NN br. 82/05), moraju se odmah osloboditi i vratiti u ribolovnu vodu.

Radi zaštite trofejnih primjeraka ribe, te razvijanja ribolovnog turizma, na svim vodama za koje je ZŠRK Koprivnica dobila ribolovno pravo uvedena je zaštita ŠARANA jedinki mase od 10 kg na više, tako da se te ribe NE SMIJU uzimati, već se moraju neoštećene vratiti u vodu.

DOPUŠTENE VRSTE RIBOLOVNIH MAMACA

U smislu Zakona o slatkovodnom ribarstvu (NN br. 49/05 – pročišćeni tekst), mamac je sve ono čime se mami i lovi riba.

Zbog sprječavanja unosa prekomjernih i kemijski obogaćenih količina mamaca brašnastog podrijetla u malene zatvorene vode tijekom ribolova, ribič ne smije ribu u vodi prihranjivati s više od 2 kg hrane dnevno (boila, peleta ili druge hrane).

Upotreba strane (alohtone) vrste kao mamca nije dozvoljena.

Na svim ribolovnim vodama ovlaštenika zabranjeno je zadržavanje zaštićenih vrsta riba te ih je u slučaju ulova obvezno odmah vratiti u vodu. Utvrđeno je kako su slijedeće populacije riba ugrožene:

– Kečiga – zaštićena zavičajna divlja svojta,

– Vijun – strogo zaštićena zavičajna divlja svojta,

– Peš – strogo zaštićena zavičajna divlja svojta,

– Karas – zaštićena zavičajna divlja svojta.

DOZVOLJENI DNEVNI ULOV

-Šaran    2 kom. dnevno, ili

-Amur2 kom. dnevno, ili

-Som4 kom. dnevno, ili

-Štuka2 kom. dnevno, ili

-Smuđ 2 kom. dnevno, ili

-Linjak  1 kom. dnevno, ili

-Ostale vrste riba do 5 kg. dnevno.

Sukladno odobrenoj reviziji gospodarske osnove, dozvoljen je godišnji ulov po ribiču od 32 kg.

Skrećemo vam pozornost daje Odlukom Upravnog odbora ZŠRK Koprivnica odmah nakon poribljavanja, ZABRANJEN RIBOLOV 15 (petnaest) dana na vrste ribe s kojima je izvršeno poribljavanje!

POPIS ULOVA

Ribiči jednom godišnje imaju zakonsku obvezu da na propisanom obrascu obvezno, a ne najkasnije do 31.01. predaju popis ulova u športskom ribolovu za proteklu godinu. Popisi se predaju u matičnim klubovima.

DNEVNE DOZVOLE

Dopušten ulov na dnevnu dozvolu je jedna plemenita vrsta ribe (šaran, amur, štuka, som, smuđ, linjak) mase do 5 kg ili do 5kg bijele ribe.

Ribiči koji obavljaju športski ribolov kupnjom “Dozvole za obavljanje športskog ribolova za jedan (1) dan”, obvezni su u roku od 7 dana predati obrazac popisa ulova koji dobivaju uz dozvolu na mjestu gdje su kupili narečenu dozvolu.

RADNE AKCIJE

Sukladno Pravilniku o radnim akcijama svi ribiči, članovi ŠRK (ZŠRK) sa kupljenim godišnjim dozvolama za obavljanje športskog ribolova obvezni su odraditi po dvije radne akcije u organizaciji svojih klubova. Naknada za neodrađenu radnu akciju je 50,00 HRK i uplaćuje se u matičnom ŠRK.

za vrijeme lovostaja, kao i svi primjerci ulovljeni ispod najmanje veličine određene Naredbom o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu (NN br. 82/05), moraju se odmah osloboditi i vratiti u ribolovnu vodu.

RIBOČUVARSKA SLUŽBA 

Ribočuvari ZSRK Koprivnica dostupni su Vam na sljedećim telefonima:

091/6800 600, 091/6800 601,091/6800 603, 091/6800 604 i 091/6800 605 za cijelo ribolovno područje. Voditelj ribočuvarske službe: 091/6800 601.

POSTUPAK U SLUČAJU ZAGAĐENJA VODA

Ako primijetite zagađenje vode, kako bi se mogle poduzeti adekvatne mjere, molimo da telefonom obavijestite voditelja ribočuvarske službe na tel. 091/6800 601 ili predsjednika ZŠRK na tel. 091/6800 600. Vodopravni inspektor Koprivnica – nadležnost sliv Drave, tel. 048/818 420.

URED ZŠRK KOPRIVNICA

Ured ZŠRK otvoren je za sve dodatne informacije o obavljanju športskog ribolova na našim vodama za sve ribiče ponedjeljkom u vremenu od 12:00 do 19:00 sati na adresi Taraščice 19 (Dom obrtnika) u Koprivnici ili na tel./fax: 048/625 364

RIBIČKI DOM ZŠRK KOPRIVNICA

Od kraja 2009.godine u funkciji je RIBIČKI DOM ZŠRK u bivšem prostoru policije u Botovu, a koji mogu koristiti svi članovi i članice.

Predsjednik ZŠRK, telefon: 091/6800 600 Tajnik ZŠRK, telefon: 091/6800 602

E-mail: ribolovni.klubovi@optinet.hr: zsrk.koprivnica@gmail.com

www.zsrk-koprivnica.hr

Želimo Vam da uživate u športskom ribolovu na našim vodama, te ugodan boravak u prirodi uz ribički pozdrav “bistro”

Izvor vijesti: www.zsrk-koprivnica.hr