Održana skupština koprivničke zajednice

Vijesti

skupstinaZbog obaveza donošenja financijskog plana održana je skupština ZŠRK Koprivnica.  Finacijski plan prihvaćen je jednoglasno. Jedna od tema skupštine bila je i aktuelna prodaja dozvola za ribolov za 2016. godinu. Skupština   je jednoglasno odlučila da će se godišnje ribolovne dozvole prodavati kao i dosada, znači uz obavezno učlanjenje ribiča u jedan od klubova ribolovne zajednice.

Dok zajednica ne zaprimi  tumačenje Sabora o  Zakona o slatkovodnom ribarstvu neće biti promjena. Također, izglasano je da je PREPORUČENA cijena članarine 150 kuna, što znači da  klubovi mogu sami odlučiti o visini članarine.

Iako ZŠRK čeka tumačenje članka 22. st 2. Zakon o slatkovodnom ribarstvu mišljenje Vlade RH je doneseno sredinom godine i sigurno je da ova odluka skupštine zajednice neće proći bez odjeka jer se zajednica postavila iznad dva zakona. Prvi je Zakon o udrugama prema kojemu je članstvo dobrovoljno a prema odluci skupštine je obavezno iako bi o  toj problematici svaki klub trebao za sebe donijeti odluku. Drugi je zakon o slatovodnom ribarstvu i član 22. st. 2 za koji je Vlada donijela mišljenje a prema ovome se zajednica postavlja iznad mišljenja vlade RH.

U privitku ovoga dopisa dostavljamo Vam mišljenje Vlade RH kao i Ustavnog suda RH u svezi odredbe članka 22. Zakona o slatkovodnom ribarstvu, u kojem je naveden stav Vlade RH da članstvo u određenoj udruzi nije uvjet za kupnju dozvole. Međutim, iako vi ne želite biti član športsko ribolovne udruge koja je ovlaštenik ribolovnog prava i ne želite se natjecati, upućujemo vas da je službeni naziv u Zakonu i podzakonskim propisima i dalje „športski ribolov“. Ovaj termin ne objedinjava samo natjecanja u športskom ribolovu, nego se pretpostavlja da će se većina sudionika u ribolovu učlaniti kod ovlaštenika ribolovnog prava, u ŠPORTSKOribolovnoj udruzi kako bi prvenstveno svojim volontarnim radom, financijskim doprinosom kroz članarinu i općenitu prisutnost u radu izabranih tijela športsko ribolovnog društva (upravni odbor, nadzorni odbor, Skupština, komisija za poribljavanje, komisija za ribočuvarsku službu itd) u okviru svojim vremenskih i materijalnih mogućnosti pridonio napretku svoje lokalne udruge, a time i športskog ribolova na svojoj ribolovnoj zoni. Upravo iz razloga što su cijene dozvola za ribolov NEPROMIJENJENE od razdoblja dobivanja ribolovnog prava (2003. godina), dakle zadnjih 12 godina, a u međuvremenu je cijena ribe za poribljavanje višestruko narasla, kao i cijene goriva, režijski troškovi udruge itd, te su ovlaštenici ribolovnog prava prisiljeni donositi interne odluke kojima se kroz iznos članarine ili drugih dodatnih oblika plaćanja (preko uplatnica, paragon blokova i sl.) nadoknađuju navedeni troškovi koji su mu nametnuti upravo gospodarskom osnovom i godišnjim planom i koje mora provoditi. Budući da ovlaštenik ribolovnog prava ne smije samostalno mijenjati iznos dozvole, koji je propisan navedenim Pravilnikom o športskom ribolovu, te budući da se radi o neprofitnim udrugama, koje ne smiju ostvarivati dobit tj. poslovati sa prihodom, udruge trebaju svakog člana kako bi funkcionirale. Naravno, uvijek postoji i mali broj ribiča koji se ne žele družiti i doprinositi ovlašteniku ribolovnog prava i ne žele dobrovoljno biti članovi, što je vaše pravo. Nadamo se da izlazak iz članstva u udrugama neće dovesti do gašenja istih, što bi moglo rezultirati vraćanjem ribolovnog prava ili oduzimanjem istog po službenoj dužnosti ukoliko ovlaštenik ribolovnog prava ne bude u mogućnosti poštivati sve odredbe gospodarske osnove, godišnjeg plana i Zakona.

Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 22.stavak 2. Zakona o SR koji je ZŠRK Koprivnica tražila preko saborskog zastupnika dr. Milinkovića
https://drive.google.com/file/d/0B2f-RxyXusInTTA4Y1RucHR3Ymc/view?usp=sharing

Mišljenje vlade RH
https://drive.google.com/file/d/0B2f-RxyXusInajhBVFZrSXhGVlU/view?usp=sharing

Odluka Ustavnog suda
https://drive.google.com/file/d/0B2f-RxyXusInMGlOaTg5dWFMSEk/view?usp=sharing