Zelena čistka i u Koprivnici

Vijesti

Grad Koprivnica i ove godine organizira akciju Zelena čistka i to u sklopu projekta „Rezolucija Z“ čiji je Grad partner. Akcija se održava u povodu Dana planeta Zemlje, a u cilju čišćenja divljih odlagališta otpada te osvješćivanja građana o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom.

Datum provedbe Zelene čistke je 23. travnja 2022.godine, s početkom u 9.00 sati, dok je okupljanje previđeno u 8.30 sati na Sajmištu, kod vage.

Za akciju čišćenja ove godine odabrane su dvije lokacije na području grada Koprivnice.

  • Uz šljunčani put iza groblja Pri svetom Duhu u Koprivnici k.č.br. 4604 k. o. Koprivnica
  • Uz šljunčani put koji spaja Draganovec s Bakovčicama k.č.br. 7103/1 k. o. Koprivnica,

Za potrebu provedbe akcije osiguran je prijevoz, rukavice, vreće za prikupljanje otpada i voda za piće.