Javno savjetovanje – Pravilnik o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu

Vijesti

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo e-savjetovanje.  Kako objašnjavaju, predloženim prijedlogom Pravilnika brišu se odgovarajuće odredbe članka 1. točaka 4. i 5., članaka 19. – 38. i Prilozi 4.-7. Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 82/05, 1/06, 139/06, 52/10, 4/15, 34/15, 50/16, 91/2016 i 3/18) koje su se odnosile na javne ovlasti Hrvatskog športsko ribolovnog saveza u prethodnom propisu. Ovim Pravilnikom propisani su program i način polaganja ribičkog i ribočuvarskog ispita, obrasci i način izdavanja uvjerenja o položenim ispitima kao i oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima. Promjene u odnosu na prethodni propis: ovaj podzakonski propis izdvaja se iz inače opsežnog Pravilnika kako bi se materija o ispitima podrobno regulirala u zasebnom podzakonskom propisu.

Tema savjetovanja je: Pravilnik o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu

Vezano uz to, priprema budućeg Pravilnika o sportskom ribolovu orijentirana je na konstrukcijsko-tehničke osobine ribolovnih alata, opreme i mamaca te ostale specifičnosti vezane uz samo obavljanje sportskog ribolova.

Pravilnikom o ribičkom i ribočuvarskom ispitu propisuju se programi za polaganje navedenih ispita te se kandidatima omogućava pristup literaturi za pripremu ribičkog i ribočuvarskog ispita na mrežnim stranicama HŠRS, čime se olakšava priprema ispita koja postaje besplatna, u odnosnu na prethodni period kada su kandidati bili obvezni kupovati priručnike. Nadalje, u potpunosti su regulirani tijek ispita, način polaganja i izdavanja uvjerenja, a financijski dio je transparentan te su onemogućene manipulacije i zloupotreba sredstava. Propisuju se novi obrasci uvjerenja o položenim ispitima, koji će biti formata osobne iskaznice i imati će QR kod na poleđini, što dosadašnja uvjerenja nisu imala.

Sljedeća novost je priznavanje ispita osobama koje su ga položile u inozemstvu, što do sada nije bilo moguće, a što će povećati interes stranih državljana za kupnju godišnje dozvole. Stupanjem na snagu novoga Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 63/2019) stvorene su pretpostavke za izdavanje ribičkih dozvola u digitalnom obliku, što je veliki pomak i unapređenje sustava prodaje ribičkih dozvola, koji će olakšati kupnju i kontrolu dozvola, kao i kontrolu utroška sredstava. S obzirom da je posjedovanje uvjerenja o položenom ribičkom ispitu uvjet za kupnju godišnje ribičke dozvole, nova uvjerenja o položenom ribičkom ispitu biti će u fizičkom i digitalnom obliku, kako bi se putem elektroničkih baza HŠRS i Ministarstva poljoprivrede mogle generirati ribičke dozvole u posebnoj web aplikaciji.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.12.2019.