OBAVIJEST OSOBAMA OVLAŠTENIMA ZA PRODAJU RIBIČKIH DOZVOLA ZA SPORTSKI RIBOLOV NA SLATKIM VODAMA!

Od. 1. siječnja 2021. godine u Republici Hrvatskoj uvodi se novi elektronski sustav prodaje ribičkih dozvola putem autorizirane aplikacije Ministarstva poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede je izradilo web aplikaciju koja omogućava prodaju ribičkih dozvola ovlaštenim osobama sukladno važećem Pravilniku o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 139/20) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_139_2686.html. Osobe ovlaštene za prodaju dozvola dobile su korisničko […]

Continue Reading