Odluka Upravnog odbora HŠRS-a – cijene kotizacija i usluga HŠRS-a

Vijesti

Odlukom Upravnog odbora HŠRS formirane su cijene kotizacija i usluga u Hrvatskom športsko ribolovnom savezu izražene u eurima. Cijene se  primjenjuju od 01.01.2023. godine osim članarine HŠRS-u i županijskim savezima koja do skupštine iznosi  2,65 eura (dosadašnjih 20kn). Ako se  prijedlog za skupštinu  usvoji  članarina bude  5 eura te stupa na snagu   s 01.01.2024. godine.

Dnevnik rada ribočuvara                                                8 €

Zapisnik                                                                          8 €

Zapisnik o privremenom oduzimanju                            8 €

Potvrda o privremenom oduzimanju                              8 €

Ribočuvarska značka( značka, etui i iskaznica)            40 €

Etui za ribočuvarsku značku                                         16 €

Komplet obrazaca za ribočuvare ( 4 knjige )                32 €

Sudački ispit i iskaznica                                               50 €  provodi HŠRS

Zamjena ribočuvarskih uvjerenja                                 16 €  provodi HŠRS

Ribočuvarske iskaznice                                                16 €  provodi HŠRS

Zamjena sudačke iskaznice                                            8 €  provodi HŠRS

Natjecateljske iskaznice                                                 8 €  provode žup. savezi

Ribički ispit POLAGANJE                                          26,5 € provode žup. savezi (Pravilnik o ribičkim i ribočuvarskim ispitima – Ministarstvo poljoprivrede)

Zamjena ribičkog ispita                                                 16 € provode žup. savezi

Ribočuvarski ispit i iskaznica                                        50 € provode žup. Savezi

Članske iskaznice                                                            5 € provode žup. Savezi

Naknada za povjerenstvo – sudački ispiti                      60 € provodi HŠRS

Naknada za povjerenstvo – ribočuvarski ispiti              60 € provode žup. savezi

Naknada za povjerenstvo – ribički ispiti                        45,6 € provode žup. savezi (Pravilnik o ribičkim i ribočuvarskim ispitima – Ministarstvo poljoprivrede)

UPISNINE / KOTIZACIJE ZA LIGE HŠRS

Lov  ribe udicom na plovak

      * seniori  I  LIGA                                    650,00 Eura po ekipi

      * seniori  II LIGA                                   570,00  Eura po ekipi

      *  seniori III LIGA                                  480,00  Eura po ekipi

      *  seniorke                                                350,00  Eura po ekipi

      *  mladež                                                 70,00  Eura po natjecatelju i natjecateljskoj godini

      *  osobe sa invalidnošću u lovu ribe        150,00  Eura po natjecatelju

      *  mastersi i veterani u  lovu ribe            130,00  Eura po natjecatelju

   Lov šarana 1. liga                                       800,00  Eura po ekipi

  1. liga                           500,00  Eura po ekipi

   Lov pastrve prirodnim mamcima                100,00  Eura po natjecatelju

   Lov pastrve na jezeru                                  100,00  Eura po natjecatelju

   Lov predatora s obale                                 330,00  Eura po natjecatelju

   Lov ribe muhom                                         80,00  Eura po natjecatelju (240,00 Eura za ekipu)

   Lov  pastrvskog grgeča                               330,00 Eura po ekipi

   Lov hranilicom na dnu                               330,00 Eura po ekipi

                        Pretkola                                  170,00 Eura po ekipi

   Lov grabežljivca iz čamca                          260,00 Eura po ekipi