Novim planom upravljanja na listu zabrane uzimanja dodani bolen i plotica

Vijesti

Nedavno usvojenom Planom upravljanja ZŠRK Koprivnica  zabranjen je ribolov određenih ribljih vrsta, na dosadašnju listu dodani su  bolen i plotica  koje se u slučaju ulova moraju vratiti u vodu, inače su oni koji ih ulove u prekršaju. Zabrana se odnosi  samo na koprivnički dio Mure i Drave te na dijelove rijeke Drave kod drugih Ovlaštenika ( ZŠRK Đurđevac). Nositelj izrade revizije plana upravljanja Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek zatražio je ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te je dobio Rješenje od Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za zaštitu prirode da je revizija prihvatljiva za ekološku mrežu.

Do stanja ihtiopopulacije u ribolovnoj zoni kojom upravlja Zajednica Sportsko ribolovnih klubova Koprivnica došlo se  temeljem provedenog izlova ribe na rijeci Dravi kod Ješkova 18. svibnja 2022. godine i na  jezeru Šoderica 21. ruina 2021. godine te su koristeni i podaci dobiveni od sportskih  ribolovaca kao i podaci o poribljavanju.

Sve ostalo u rješenju je prilično komplicirano za većinu ribiča Rješenje od Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za zaštitu prirode

-Sve navedeno potvrdio je   Ivica Sabolić, predsjednik  Zajednice športsko-ribolovnih klubova Koprivnica. Naime, prilikom izrade plana upravljanja tražila se suglasnost nadležne uprave za zaštitu okoliša, koja je provedenom analizom zaključila kako su spomenute riblje vrste ugrožene.

– U uvjetima zaštite prirode propisano je kako se bolen i plotica, ako se ulove u vodama rijeka Mure i Drave, moraju vratiti natrag u vodu. Svojim su istraživanjima vjerojatno utvrdili njihov manjak – rekao nam je Sabolić, istaknuvši kako tu ništa ne mogu, odnosno kako se toga sada moraju pridržavati.

– Znamo i sami kakav utjecaj na okoliš imaju i klimatske promjene, a tu su i prirodne oscilacije Drave. Sve to utječe na pogoršanje uvjeta za mriještenje riba – napomenuo je Sabolić, nadodavši kako su ribičima ove nove informacije dostupne kod kupnje novih ribolovnih dozvola.

Sve informacije o uvjetima ribolova  možete pronaći na stranici ZŠRK Koprivnica