Đelekovec proglašen prvim selom ptica bregunica 

Vijesti

Selo Đelekovec proglašeno je prvim selom ptica bregunica u Hrvatskoj. Na području istoimene općine nalazi se strma obala rijeke Drave nazvana Libanovec, dom i omiljeno mjesto za gniježđenje jedne od najvećih kolonija ovih strogo zaštićenih vrsta ptica. Ovo priznanje naglašava važnost očuvanja prirodnih staništa i uspješne suradnje između lokalne zajednice, poljoprivrednika i ekoloških stručnjaka.

Bregunica (Riparia riparia) je mala ptica selica koja se gnijezdi u kolonijama u strmim, pjeskovitim obalama rijeka. Njeno prisustvo važan je pokazatelj zdravlja riječnih ekosustava. Oko 70% hrvatske populacije bregunica gnijezdi se uz hrvatsko-mađarsku granicu, pri čemu je obala Libanovec, ključno stanište za ovu vrstu. 

Održivo upravljanje i zaštita prirode

Strma riječna obala Libanovec nastala je osamdesetih godina prošlog stoljeća uslijed velikih

 promjena na ušću Mure u Dravu. Općina Đelekovec zatražila je zaštitu poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi uz obalu. Razmatrane su različite opcije te se došlo do rješenja koje je zadovoljilo sve strane – upravljanje vodama, zaštitu prirode, Općinu Đelekovec i poljoprivrednike. Zemljište je dano u zakup vlasnici OPG-a Puhar. Općina i gospođa Puhar će potpisati aneks Ugovora kojim će se dopustiti erozija poljoprivrednog zemljišta, zbog čega će cijena najma bit umanjena. Ova inicijativa predstavlja uspješan primjer suradnje lokalne zajednice, poljoprivrednika i ekoloških stručnjaka na očuvanju bioraznolikosti i unapređenju kvalitete života.

“Umjesto okolišno manje prihvatljivih obaloutvrda izvedena su takozvana poprečna pera”, objasnio je Igor Tošić iz Hrvatskih voda. “Integrirani pristup upravljanju vodama omogućio je zaštitu ovog vrijednog prirodnog staništa, čime smo istovremeno zaštitili područje uz obalu od erozije.

Ponosni smo što smo danas Đelekovec proglasili prvim selom ptica bregunica u Hrvatskoj,” rekla je načelnica Općine Đelekovec Lara Samošćanec. Drago mi je da ćemo bregunicama pružiti zaštitu kako bi im naša zemlja i dalje bila omiljeno ljetovalište i kako bi naši mještani i posjetitelji uživali u njima.”

“Mi poljoprivrednici živimo od prirode i s prirodom, zato nam je stalo da se ona sačuva i za buduće generacije. Drago nam je da smo s Općinom i partnerima DRAVA LIFE projekta postigli zadovoljavajuć dogovor te da i dalje obrađujemo zemlju u suživotu s ovim lijepim pticama. Nadamo se da će ova aktivnost omogućiti da ih u budućnosti bude još više, izjavila je Jasna Puhar (OPG Puhar).

  1. godine u Hrvatskoj i susjednim zemljama zabilježeno je oko 7.300 parova bregunica uz rijeke Muru, Dravu i Dunav*. Globalno je brojnost ove vrste ptica u padu jer prirodna dinamična riječna staništa poput strmih obala zadnjih desetljeća nestaju stoga je briga oko obale Libanovec i njenih ptičjih posjetitelja neizmjerno važna. Pravna zaštita bregunice ključna je za očuvanje njene populacije. 

Osim zaštite hrvatskim i europskim zakonima i direktivama, još je važnija uključenost i osviještenost lokalnog stanovništva jer je odgovorno ponašanje prema prirodi jedino moguće kako bismo i generacijama koje dolaze omogućili da žive u prirodnom obilju. Ovo je veliko postignuće i primjer dobre prakse jedinstven ne samo u Hrvatskoj te veliki korak za bregunice i očuvanje globalnog ekosustava”, zaključila je Tanja Nikowitz iz udruge WWF Austrija.

Ovo priznanje za Đelekovec dodatni je korak u zaštiti biološke raznolikosti i ekosustava Drave. Prirodna područja Koprivničko-križevačke županije su zbog iznimne vrijednosti za očuvanje biološke raznolikosti uvrštena u ekološku mrežu Natura 2000. Zaštićena su i u sklopu Regionalnog parka Mura-Drava i dio su jedinstvenog Petodržavnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. 

Prije podne su održane edukativne aktivnosti s učenicima OŠ Pavleka Miškine, a poslijepodne promocija knjige Gorana Šafareka “Drava jučer, danas, sutra” i prikazan je video “DRAVA LIFE – novi život za Dravu”.