Na Varaždinskom jezeru potvrđena ptičja gripa

Vijesti

Kod Varaždinskog jezera pronađen je uginuli crvenokljuni labud  kod kojeg je potvrđena je influenca ptica podtip H5N1 , međutim još se uvijek čeka rezultat laboratorijskog pretraživanja u odnosu na patogenost virusa, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede te dodalo kako je danas virus influence ptica, podtip H5N1, potvrđen na jednom gospodarstvu u naselju Staro Pračno u Sisačko-moslavačkoj županiji.

-Na tom gospodarstvu uočeno je uginuće domaće peradi u posljednjih nekoliko dana te je u lešine domaće guske u Hrvatskom veterinarskom institutu potvrđena bolest. Daljnja su laboratorijska pretraživanja u tijeku kako bi se utvrdilo radi li se o visokopatogenoj influenci ptica. Zaraženo gospodarstvo stavljeno je pod nadzor od strane veterinarske inspekcije Državnog inspektorata i u koordinaciji s Upravom za veterinarstvom i sigurnosti hrane Ministarstva poljoprivrede određene su i provode se mjere iskorjenjivanja bolesti na predmetnoj lokaciji. Trenutno je na snazi na predmetnom gospodarstvu zabrana premještanja životinja i proizvoda, usmrćena je sva perad na gospodarstvu te se provodi čišćenje i dezinfekcija te druge mjere – kazali su u Ministarstvu poljoprivrede.

Dodaju da će u slučaju potvrde visokopatogene influence ptica u domaće peradi biti određeno područje pod ograničenjem u kojima će se provoditi daljnje mjere za rano otkrivanje, sprječavanje širenja i iskorjenjivanje influence ptica koje, osim mjera određenih Naredbom o mjerama za sprečavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN broj 127/20), između ostaloga uključuju: popis svih gospodarstava na kojima se drži perad i broja i kategorije držane peradi, obavezno zatvaranje peradi i ptica u zatvorene prostore/nastambe, kliničke preglede i uzorkovanje peradi te druge mjere.

– Podsjećamo držatelje peradi i ptica u zatočeništvu da se radi o izuzetno opasnoj bolesti koja izaziva vrlo velike gubitke u proizvodnji te da je rano otkrivanje jedini način sprječavanja daljnjeg širenja na druga gospodarstva. Stoga je iznimno važno odmah prijaviti svaki znak bolesti, smanjeno uzimanje hrane i/ili vode i uginuća ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji kako bi se odmah uzeli uzorci za pretraživanje na influencu ptica. Osim mjera propisanih Naredbom, mjere koje je potrebno provoditi dok traje opasnost od pojave influence ptica su:

– dnevno praćenje zdravstvenog stanja peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu,

– osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera u svim objektima za uzgoj i držanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu: korištenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u objekt, čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu iz objekta, zabranjen izlazak iz objekta u istoj zaštitnoj odjeći i obući, zabrana ulaska u objekt neovlaštenim osobama, dezinfekcija objekata i opreme u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji i držanje hrane za životinje i stelje u objektima zaštićenim od divljih ptica i glodavaca. Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede osigurala je 24-satnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu prijaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u divljih ptica – kazuju u Ministarstvu.

Foto: Jezero Šoderica, siječanj  2017. / skupljanje uginulih labuda