Umjesto digitalizacije nove članske donose komplikacije

Vijesti

Zakonom o slatkovodnom ribarstvu propisana je obveza članstva u HŠRS-u prilikom kupnje godišnje dozvole za sportski ribolov, te se zbog  točne evidencije članstva sustav kompletno digitalizira . Sukladno tome  Hrvatski športsko ribolovni savez  početkom 2022.   donio je odluku o izmjeni članske iskaznice Hrvatskog športsko ribolovnog saveza s detaljnim pojašnjenjem razloga i načina izdavanja članske iskaznice te se tijekom 2022. krenulo s  izdavanjem  plastificiranih članskih iskaznica koje  uz osobne podatke sadržavaju i QR code, na kojem se nalaze  svi podaci o članstvu u određenoj udruzi.

Bez nove članske iskaznice od 01.01.2023. ribič neće moći kupiti dozvolu za sportski ribolov koja je vezana uz članstvo u udruzi, a u ovoj godini je omogućeno da se izvrši zamjena kako bi što jednostavnije odradilo prijelazno razdoblje.

Odlukom  HŠRS-a određeno je da ribič plaća cijenu trajne članske iskaznice u iznosu od 35 kn dok svi drugi dodani iznosi vezani za ovu iskaznicu nisu važeći i nisu obvezujući. Nakon te odluke većini ribiča koji su članovi klubovi  i  udruge izašli su u susret te su preuzeli plaćanje. 

Ostali koji planiraju kupiti ribolovnu dozvolu morat će prvo zatražiti i platiti člansku iskaznicu da bi mogli kupiti dozvolu.

Nova  članska iskaznica donosi i probleme jer nije definirano na koji način se bude upisivao reciprocitet te kako će se definirati članstvo za natjecatelje koji sudjeluju u više klubova a mogu imati samo jednu člansku u jednom klubu.

Svakom ribiću  se izdaje  samo jedna članska iskaznica HŠRS-a bez obzira na članstvo u više udruga, te ribič samo jednom plaća izdavanje iskaznice (plastificirana kartica) koja vrijedi doživotno. Skeniranjem QR koda kroz centralnu bazu ovlaštenici, ribočuvari, udruge moći će vidjeti gdje je ribolovac član i gdje je podmirio obveze članstva u udruzi tj. ovlašteniku ribolovnog prava za tekuću godinu. U QR kodu biti će mogućnost išćitavanja i drugih podataka kao na primjer zaštitne mjere i lovostaji, te zakonske regulative bitne za svakog sportskog ribolovca i ostalo.

Kadetske kategorije nemaju obvezu nove članske iskaznice, no ako imaju položen ribički ispit i žele mogu uzeti trajnu člansku iskaznicu.

Obveza ove članske iskaznice kreće sa juniorskim kategorijama i obvezom polaganja ribičkog ispita.

 

Odluka HŠRS-a u prilogu!