U Rasinji osnovan ribolovni klub “Švelec”

Vijesti

Na inicijativu sportskih ribolovaca iz Rasinje osnovan je novi ribički klub koji je dobio ime po rijetkoj ribi lokalnih potoka. Inicijativa za osnivanje kluba je pokrenuta  je tijekom 2021. godine  nakon što je firma Demtrade odustala od ribolovnog prava na na jezeru Rasinja. Sve pripreme su odrađene, osnivačka skupština je održana 30. travnja u Rasinji te je osnovan novi klub. Za predsjednika kluba izabran je Mihael Hunjadi dok su u upravni odbor kluba izabrani Matija Đeno,  Karlo Špoljar, David Maltarić i Siniša Jakopanec.

Klub je uz podršku Općine Rasinja nakon raspisivanja javnog natječaja za ribolovno pravo predao dokumentaciju za dobivanje ribolovnog prava na jezeru Rasinja. Novo osnovani klub se nada da će dobiti ribolovno pravo  na jezeru Rasinja  jer  postoji još nekoliko pravnih osoba koje su podnijele dokumentaciju za dobivanje ribolovnog prava te nakon toga početi s ozbiljnim radom unapređenja sportskog ribolova vodi koju bi dobili  na upravljanje  te drugim aktivnostima vezanim za športski ribolov.

Predsjednik RK Švelec Mihael Hunjadi