Obnova i oživljavanje močvarnih staništa u dunavskom slivu

Vijesti

Na svjetski dan močvarnih staništa, Partnerstvo za Dunav zajedno s WWF-CEE i uz potporu zaklade The Coca-Cola Foundation, nastavlja razvijati  jedinstveno partnerstvo s ciljem obnove rijeka i močvarnih staništa u dunavskom slivu.

Ove godine po prvi se put Svjetski dan močvarnih staništa održava uz službenu podršku Ujedinjenih naroda čime se naglašava kritično stanje i važnost svjetskih vmočvarnih staništa. Ovom prilikom, WWF-CEE (Worldwide Fund for Nature – Central and Eastern Europe) i The Coca-Cola Company naglašavaju važnost zdravih rijeka i močvarnih staništa i obvezuju se na nastavak uspješnog Partnerstva za Dunav zahvaljujući potpori zaklade The Coca-Cola Foundation.

U  dunavskom slivu, više od 80% poplavnih i močvarnih područja izgubljeno je tijekom proteklih 150 godina, a s njima i važne funkcije tih ekosustava. Posljedice su značajne, a uključuju opadanje populacija riba i divljih životinja, smanjenje kvalitete vode i štetu na močvarnim staništima koja više nisu u stanju podržavati biološku raznolikost ili djelovati kao tampon zona za poplavne vode, što su funkcije močvarnih staništa koje postaju sve važnije u današnje vrijeme kada se suočavamo s klimatskim promjenama.

“Održiva uporaba močvarnih staništa nije samo moguća – ona je ključna za budućnost čovječanstva i planeta. Kontinuirano nanošenje štete tim ekosustavima koji održavaju život imat će strašne posljedice ako ne djelujemo sada. Na mnogo načina, močvarna staništa su naš spas za budućnost. I moramo uložiti potrebno vrijeme, kapital — i srce — da bismo ih spasili,” izjavila je Martha Rojas Urrego, glavna tajnica Konvencije o vlažnim staništima.

5462 hektara dunavskih močvarnih staništa obnovljeno jedinstvenim međusektorskim partnerstvom

U 2021., WWF-CEE, The Coca-Cola Foundation te Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) objavili su uspješan završetak prve faze svog jedinstvenog, međusektorskog partnerstva za promicanje očuvanja i obnove močvarnih staništa u slivu rijeke Dunav. Podržano s 3,73 milijuna eura bespovratnih sredstava iz zaklade The Coca-Cola Foundation, osmogodišnje partnerstvo obnovilo je vitalna močvarna staništa, rijeke i poplavna područja duž rijeke Dunav i njegovih pritoka. Obnovljeno je više od 5462 hektara močvarnih staništa što odgovara površini većoj od 7422 nogometna igrališta. Time je povećan kapacitet Dunava za 13 milijuna m3, što je jednako veličini 4800 olimpijskih bazena. Više o ovom uspješnom partnerstvu možete saznati ovdje.

Tijekom posljednjih osam godina, Partnerstvo Dunav napravilo je mnogo za prirodu i ljude, a posebno za pitanje slatke vode u regiji srednje i istočne Europe. Veselimo se što ćemo nastaviti graditi partnerstvo na prethodnim postignućima i koristiti održiva i u prirodi utemeljena rješenja koja su povezana s našim naporima u obnavljanju vode i našom širom agendom održivog poslovanja, a sve kako bismo postigli neto nula emisija, postali usklađeni s prirodom te učinili naše zajednice i lance opskrbe otpornijima na klimatske promjene”, izjavio je  Jan Burger, direktor za održivost klime i vode za Europu, The Coca-Cola Company, povodom ovogodišnjeg Svjetskog dana močvarnih staništa.

Partnerstvo za Dunav u Hrvatskoj (prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav)

Zahvaljujući Partnerstvu za Dunav, u Hrvatskoj je obnovljeno 14,5 kilometara pritoka rijeke Drave. Projektom su upravljale Hrvatske vode što im je donijelo vrijedno iskustvo u prirodnom upravljanju rijekama, a osim toga projekt je doprinio usklađivanju Hrvatske s EU Okvirnom direktivom o vodama i zahtjevima EU Direktive o staništima i pticama. Međutim, glavni cilj projekta bilo je očuvanje i stvaranje novih funkcionalnih poplavnih nizina i poboljšanje vodostaja Drave kroz uklanjanje nasipa, otvaranje bočnih rukavaca nakon uklanjanja brana i drugih poprečnih barijera, stvaranje novih bočnih rukavaca i manjih jezera (za vodozemce), kao i očuvanje i stvaranje novih strmih obala. Projekt je posebno važan za Hrvatsku i zapadni Balkan jer predstavlja važnu tranziciju u pristupu upravljanja rijekama: prelazak s regulacije rijeke na obnovu rijeke.

Laurice Ereifej, regionalna menadžerica za slatku vodu u WWF-CEE, istaknula je: “Ove smo godine postavili temelje budućih potencijalnih procesa i pristupa. Na primjer, priprema betonskog cjevovoda za obnovu rijeka i močvarnih staništa, razvoj kolektivnih akcija za cijeli sliv koje će uključivati različite sektore, identifikacija dionika za održivo upravljanje riječnim slivom za rijeku Iskar, istraživanje sposobnosti sekvestracije ugljika odabranih močvarnih staništa te daljnji razvoj velikih akcija zajedno s državnim tijelima i ključnim sektorima”.

Ususret sljedećoj fazi Partnerstva za Dunav

Nakon uspješnog završetka prve faze Partnerstva za Dunav, partneri će nastaviti s nadogradnjom projekta nastavno na postignuća iz razdoblja od 2014. do 2021., istovremeno istražujući prilike u 2022. za još ambicioznije kolektivno djelovanje za borbu protiv klimatskih promjena vezano za obnovu rijeka i močvarnih staništa u budućnosti.

Uz potporu od 500 tisuća dolara za razdoblje od godinu dana od The Coca-Cola Foundation, aktivnosti koje će se odvijati u šest zemalja dunavskog sliva, uključujući Bugarsku, Mađarsku, Rumunjsku, Srbiju, Slovačku i Ukrajinu, fokusirat će se na:

1.    Demonstriranje otpornosti na klimatske promjene i  korištenje rješenja temeljenih na prirodi, uključujući niz prednosti i postavki, od sekvestracije ugljika i smanjenja stakleničkih plinova do obnavljanja vode, biološke raznolikosti i rekreacije, kako u urbanim tako i u ruralnim područjima.
2.    Unaprjeđivanje i promicanje otpornosti na klimatske promjene i rješenja temeljena na prirodi vezana uz rijeke i vlažna staništa kroz korištenje instrumenata javnih politika te podrške javnih i privatnih mehanizama financiranja za još bolji učinak.

Proširenjem i produbljivanjem postojećeg partnerstva te korištenjem raznih javnih i privatnih izvora financiranja, partneri će nastojati promicati promjenu paradigme upravljanja vodama i klimatske otpornosti u dunavskom slivu temeljeno  na radu s prirodom, a ne protiv nje.

Partnerstvo za Dunav dokazuje da je zajednički rad od vitalnog značaja ako želimo zaštititi opskrbu vodom u EU, zaustaviti i preokrenuti pad biološke raznolikosti i uhvatiti se u koštac s klimatskim promjenama“, naglasila je Sofia Kilifi, direktorica za održivost za Europu, The Coca-Cola Company.

O važnosti močvarnih staništa

Močvarna staništa trenutno pokrivaju otprilike 6% Zemljine površine, a 87% područja je izgubljeno u posljednjih 300 godina. Danas močvarna staništa nestaju tri puta brže od šuma što biljne i životinjske vrste ovisne o vlažnim staništima dovodi pred izumiranje. (Izvor: Global Wetlands Outlook)

 

Sliv rijeke Dunav

Sliv rijeke Dunav je međunarodni riječni sliv i jedna od žila kucavica Europe. Na svom putu od 2800 km od Schwarzwalda do Crnog mora, prolazi kroz ukupno 19 zemalja, od kojih kroz 10 direktno. Približno 83 milijuna ljudi živi u slivu rijeke Dunav, a više od 20 milijuna ljudi izravno ovisi o Dunavu za svoju pitku vodu. Sliv ne samo da ujedinjuje i održava bogatstvo različitih kultura i tradicija, već i podržava jedinstvena vlažna staništa kao što su prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav ili delta Dunava.

Foto: Kalimok, Bugarska, © Alexander Simeonov

Sliv rijeke Dunav

Sliv rijeke Dunav je međunarodni riječni sliv i jedna od žila kucavica Europe. Na svom putu od 2800 km od Schwarzwalda do Crnog mora, prolazi kroz ukupno 19 zemalja, od kojih kroz 10 direktno. Približno 83 milijuna ljudi živi u slivu rijeke Dunav, a više od 20 milijuna ljudi izravno ovisi o Dunavu za svoju pitku vodu. Sliv ne samo da ujedinjuje i održava bogatstvo različitih kultura i tradicija, već i podržava jedinstvena vlažna staništa kao što su prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav ili delta Dunava.

Foto: Garla Mare, Rumunjska, © WWF Rumunjska

Svjetski dan močvarnih staništa (izvor: unep.org)

Svjetski dan močvarnih staništa, koji se obilježava svake godine 2. veljače, ima za cilj podizanje globalne svijesti o vitalnoj ulozi močvarnih staništa za ljude i planet. Ovaj dan označava i datum usvajanja Konvencije o vlažnim staništima 2. veljače 1971. u iranskom gradu Ramsaru. Poziv na aktivizam za vlažna staništa u središtu je ovogodišnje kampanje. To je poziv na ulaganje financijskog, ljudskog i političkog kapitala kako bismo spasili svjetska močvarna staništa od nestajanja i obnovili ona koja smo degradirali. Ovo je prva godina kada se Svjetski dan močvarnih staništa obilježava kao međunarodni dan Ujedinjenih naroda, nakon što ga je usvojila Opća skupština UN-a 30. kolovoza 2021. u rezoluciji koju je predložilo 75 država članica.