Nema promjena u korištenju aplikacije mRibič

Vijesti

Iako je HŠRS prije nekoliko dana tražio izmjene u korištenju aplikacije za sad izgleda da od izmjena ništa i nastavlja se sa primjenom aplikacije.

Ribiči  se moraju prijaviti na aplikaciju mRibic koja je postala dostupna online za android i iOS uređaje. Ovu su aplikaciju svi dužni koristiti prije odlaska u ribolov te prijaviti dolaske na vodu i odjaviti se kad odlazite s vode. Također, obavezno je i upisivanje ulova  riba koje su nakon ulova zadržane. Zakon o slatkovodnom ribarstvu predviđa kazne od 1000 do 3000 kuna ako se nećete držati pravila.

(Članak 73.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 3000,00 kuna kaznit će se ribič i fizička osoba ako:
– ne dostavlja ovlašteniku ribolovnog prava točne podatke o zadržanom ulovu u sportskom ribolovu, protivno članku 47. stavku 2. ovoga Zakona.)

Navedenu aplikaciju za Android telefone možete pronaći u Google trgovini, a za iOS tj iPhone korisnike u Apple AppStoreu.

U slučaju da nemate pametni telefon – prijavu i sve ostalo u aplikaciju mRibic možete odraditi na računalu ili tuđem pametnom telefonu kod kuće (sin,kćer,unuk/a…..) kroz web preglednik na adresi
https://slatkovodno.ribarstvo.hr/mribicweb/#/