Na drugom kolu Bass lige oboren rekord – 8,295 kg

Vijesti
Na području ušća Neretve  kod Opuzena održano je 1. i 2. kolo  Hrvatske Bass lige. 10 ekipa natjecalo se po prvi puta na jugu Hrvataske.  Ribolov je bio odličan te su sve gotovo sve ekipe ostavarile limite ulova od 5 največih riba a neke su srušile i vlastite rekorde sa ostvarenim ulovima.  Novi rekordni limit HLPG  postiga je ekipaŠrd Sloga Orešje Savage Gear Croatia  sa  8,295 kg ui drugom kolu lige.
Rezultati i foto : HLPG
1. Kolo HLPG 2021
1. Saran Zapresic 7,59 kg
2. Odra Velika Gorica 7,45 kg
3. SLOGA Oresje Savage Gear 7,08 kg
4. SRD Piskor 6,77 kg
5. Bedekovcina Jezera – 6,60 kg
6. Korana Karlovac -6,00 kg
7. Petnja Sibinj – 5,32 kg
8. Rak Rakitje – 4,77 kg
9. Hes Sisak – 3,77 kg
10. Srd Krizevci – 1,92 kg
2. kolo HLPG 2021:
1. Šrd Sloga Orešje Savage Gear Croatia – 8,29 kg
2. HES Sisak – 7.87 kg
5. KŠR Korana Karlovac – 7,30 kg
6. Petnja Sibinj – 6,94 kg
7. Piskor – 6,83 kg
9. Šrd Rak Rakitje -5,40 kg
10. ŠRD Križevci – 5,15 kg
Ukupni poredak nakon dva kola:
1. Sloga Oresje Savage Gear – 4 boda (15,37 kg)
2. Odra – 5 bodova (15,30 kg)
3. SARAN Zapresic – 5 bodova (15,29kg)
4. Piskor – 11 bodova (13,61 kg)
5. Korana Karlovac 11 bodova (13,30kg)
6. Hes Sisak – 11 bodova (11,64 kg)
7. Jezera Bedekovcina – 13 bodova (12,80 kg)
8. Petnja Sibinj – 13 bodova (12,26 kg)
9. Rak Rakitje – 17 bodova (10,18 kg)
10 Krizevci – 20 bodova (7,08kg)