Kormorani pustoše ribolovne vode u županiji

Vijesti

HM1_6486Kormoran ili veliki vranac (Phalacrocorax carbo) je ptica koja se isključivo hrani ribom iz rijeka, jezera i ostalih voda. Ribu lovi roneći na dubine veće od 10 metara ako je potrebno. Živi i organizirano lovi u jatima koja znaju brojiti od nekoliko desetaka pa do nekoliko stotina komada. Ubijanje ribe od strane kormorana u ovo doba godine opet je na samome vrhuncu, nažalost. Kormorani prilikom selidbe zimuju u Hrvatskoj i regiji te je njihov broj u ovo vrijeme mnogostruko povećan.


HM1_6007Razlog tome je ekspanzija populacije kormorana u Europi jer je u nekim zemaljama zaštičena vrsta ptice. U porodicu kormorana spadaju morski vranac kojem je lovni teren more i mali vranac (Phalacrocorax pygmeus) kojeg sve češće ribolovci viđaju na slatkim vodama diljem regije. Ribolovni tereni posebno uz rijeku Dravu i Muru te sva jezera u kojima ima ribe je na udaru ove zakonom zaštićene pošasti. Pošteđene nisu ostale niti zemlje u okruženju.

Kormoran u prosjeku dnevno pojede oko 0,5 kg ribe. Problem je u tome što puno ribe napada I ubije jer je sklon prežderavanju iako je ne može progutati. Ribu najčešće ubija udarcem oštrog kljuna ostavljajući ribi otvorene rane od kojih može uginuti od infektivnih bolesti.

HM1_5992Nema prirodnih neprijatelja osim čovjeka. Čovjeku na prostorima Hrvatske je Zakonom o zaštiti prirode i proizašlim pravilnicima, Crvenom knjigom ptica (DZZP) i EU Direktivom o zaštiti ptica zabranjen odstrel te ptice. Ribe koja uništava su ugrožene vrste riba poput deverike, bolena, jeza, potočne mrene, karasa, mladice, jeza, potočne pastrve, plotice i nosare te i Hrvatsku endemsku vrstu, mekousnu pastrvu.
Nadamo se da će nadležne državne službe napokon shvatiti problem kormorana i dozvoliti barem djelomični odstrel kako bi se uspostavila natrag prirodna ravnoteža. Ogledne primjere kako to učiniti imaju u sve više država zapadne Europe.

HM1_6506

HM1_5973 HM1_5975 HM1_5972 HM1_5871