Viremija – virusna bolest šarana u proljeće

Vijesti

Izuzetno zarazna bolest koju izaziva Rhabdovirus carpio iz familije Rhabdoviridae, proljetna viremija šarana (spring viremia of carp virus – SVCV), jako se lako širi i od nje najviše oboljevaju šarani i japanski šarani, a u prirodi je utvrđena i kod amura, tolstolobika, karasa, linjaka, štuke, soma i nekih vrsta bjelih riba. Prijenos virusa odvija se s ribe na ribu putem vode, ali i parazitima (poput pijavica) koji sisaju krv i prelaze sa zaražene na zdravu jedinku. Riba takođe može biti inficirana i vodom iz bazena za vrijeme transporta.

Zdravlje riba zavisi od razvijenosti imunološkog sustava i temperaturi vode. Najviše oboljevaju ribe stare oko mjesec dana pri temperaturama vode nižim od 17 stepeni, dok su jednogodišnji šarani znatno otporniji.

U našim vodama šaran je najranjiviji u proljeće kad posle zimskog usporenog metabolizma započne zamjenu starih leukocita koji su nosioci imuniteta. Ako se tada voda poribi zaraženom ribom, smrtnost šarana može da dostigne i 90 posto. To je i jedan od razloga što stariji ribiči stalno naglašavaju da je poribljavanje najbolje raditi u kasnu jesen.

Foto: Pixabay, Free Images

Izvor: www.agrotv.net