Projekt Drava life počeo radovima na prvom rukavcu kod Legrada

Vijesti

Na lokaciji rukavca rijeke Drave kod Legrada danas su, otvoreni radovi na prvoj od šest planiranih lokacija obnove u sklopu projekta DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama. Ova inicijativa ima za cilj očuvanje prirodne baštine Drave, jedne od posljednjih poluprirodnih europskih rijeka, te poboljšanje njene dinamike i morfologije duž 300 kilometara toka kroz Hrvatsku.

Igor Horvat, potpredsjednik Općinskog vijeća općine Legrad, istaknuo je vitalnu ulogu koju rijeka Drava ima u životu zajednice.

– Pruža nam izvor sredstava za život, rekreaciju i prirodne ljepote koje definiraju naš
identitet. Radujemo se što će obnova rijeke doprinijeti boljoj zaštiti od poplava naseljenih područja uz rijeku i povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo – rekao je Igor Horvat.

Prisutne je pozdravio i zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije i zamjenik Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić.

legrad, drava life
Ratimir Ljubić//FOTO: Iva Naglić Dolić

– Provedbom DRAVA LIFE projekta uvode se nove prakse u upravljanju vodama i u zaštiti prirode na temelju brojnih iskustava širom Europe, koja su pokazala kako je obnova rijeka i njihovih poplavnih područja, jedan od prirodi najprihvatljivijih načina poboljšanja stanja ekosustava i obrane od poplava – istaknuo je Milan Rezo, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i Gornju Dravu u Hrvatskim vodama.

legrad, drava life
Milan Rezo//FOTO: Iva Naglić Dolić

Obnovom rijeke Drave prostor će dobiti atraktivne krajobrazne i biološke lokalitete koji će predstavljati novi resurs za razvoj ekološkog turizma i edukativnih aktivnosti.

– Učenje o primijenjenim mjerama obnove, riječnim staništima i ugroženim vrstama povećat će razumijevanje potrebe zaštite i suživota lokalnih zajednica s ekosustavom rijeke Drave – izjavio je koordinator projekta Jasmin Sadiković iz udruge Zeleni Osijek.

legrad, drava life
Jasmin Sadiković//FOTO: Iva Naglić Dolić

Željka Kolar, ravnateljica JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije istaknula je kako su aktivnosti obnove od velike važnosti za očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova u Natura 2000 područjima obuhvaćenima projektom.

legrad, drava life
Željka Kolar//FOTO: Iva Naglić Dolić

– Nedavno dogovorena Uredba o obnovi prirode, koja bi uskoro trebala biti usvojena od strane EU Vijeća i Parlamenta, traži od država članica poput Hrvatske da obnove degradirane ekosustave. Projekti obnove rijeka poput DRAVA LIFE projekta važan su korak u provedbi ove nove Uredbe i udruživanju snaga protiv klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti – istaknula je Tanja Nikowitz iz organizacije WWF Austrija dajući širi kontekst.

legrad, drava life
Tanja Nikowitz//FOTO: Iva Naglić Dolić

– Područje DRAVA LIFE projekta uklopljeno je u prvi svjetski Petodržavni UNESCO rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, poznat kao Europska Amazona. Ova izvanredna inicijativa utjelovljuje zajedničku predanost Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije,
pokazujući da očuvanje ne poznaje granice – nastavila je.

Voditelj projekta Igor Tošić iz Hrvatskih voda predstavio je radove i poveo sudionike na rukavac rijeke, gdje su svečano otvoreni radovi.

Podsjetimo, ukupna vrijednost Projekta je 4,6 milijuna eura, od kojih je 60% sredstava sufinancirano sredstvima Europske komisije. Prvi je i jedan od najvećih projekata financiranih iz LIFE programa EU na području Hrvatske koji se bavi obnovom rijeka.

legrad, drava life
Igor Tošić//FOTO: Iva Naglić Dolić
Izvor: E-Podravina.hr