ZŠRK Koprivnica završila je sa poribljavanjem voda

Vijesti

dsc_5577 Jezera ukupne površine oko 350 ha poribljena su sa oko 13  tona ribe, od toga šaranom je poribljeno oko 8 tona a amurom oko 4 tone.  Štukom je poribljeno  ukupno 300 kg a ove godine po prvi puta i smuđem u količini 70 kg sa kojima su poribljene vode Jegeniš, Šoderica i Prosenica i to primjercima oko 30 cm.

Po prvi puta zajednica je poribila jezero Šoderica sa većom količinom štuke i uvela zabranu ribolova štuke do 1.2.2017. a nakon toga slijedi zakonski propisani lovostaj do 1.4. čime se daje prilika štukama  da se izmrijeste na jezeru Šoderica.

Nakon što je izvršeno poribljavanje voda kojima gospodari ZŠRK Koprivnica na snazi je ZABRANA obavljanja ribolova u trajanju od 30 dana (do 03.01.2017. godine) na one vrste riba (šaran vretenac , amur) kojima je izvršeno poribljavanje pojedine vode. ( Šoderica, Jegeniš, Vidak, Dezinfekcija, Betonara, Autoput 1 i 3, Tramvajica i Kencel) U slučaju ulova, naznačene primjerke riba dužni ste vratiti neozlijeđene u vodu. Intenzivni nadzor na vodama provoditi će ribočuvarska služba. Na vodama sa režimom ribolova “ulovi i pusti” ribolov je dozvoljen sukladno pravilima za tu vodu koje se nalaze na obavijesnim tablama uz svaku vodu.

dsc_5555 dsc_5557 dsc_5566
dsc_5600 dsc_5605 dsc_5607 smud