Zabrana obavljanja ribolova u poplavljenom području

Vijesti
Sukladno zakonu o slatkovodnom ribarstvu strogo je zabranjeno obavljanje ribolova  u poplavljenom području izvan korita vodotoka, u vrijeme trajanja poplave sve dok se voda ne povuče u korito vodotoka. Zabranjeno je sprječavati na bilo koji način povratak riba s poplavljenog područja u vodotoke, loviti ribe sredstvima koja sprječavaju povratak riba s poplavljenog područja te sprječavati migracijska  kretanja riba.
Za prekršaj iz stavka 1. točaka 10., 11. i 12. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu do 1000,00 EUR (7500,00 kn) fizička osoba.