Sud poništio odluku Ministarstva kojom je dozvoljeno iskapanje sedimenta iz Drave

Vijesti

Visoki upravni sud presudio je u korist okolišnih organizacija i poništio rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim je dozvoljeno iskapanje 460.000 kubičnih metara sedimenta iz Drave bez obveze izrade studije utjecaja na okoliš i utjecaja na ekološku mrežu, priopćeno je u srijedu iz WWF Adrie.

Presuda kojom se poništava rješenje ministarstva i odluka Upravnog suda u Osijeku stigla je nakon više od godinu dana otkad su okolišne organizacije WWF Adria, Zelena akcija, Udruga BIOM i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode podnijele žalbu Visokom upravnom sudu zbog iskapanja sedimenta iz Drave, dodaje se.

Visoki upravni sud je u presudi naveo kako se odluka prvostupanjskog suda ne može ocijeniti zakonitom. Također, ocjenjuje kako u Elaboratu zaštite okoliša nije uzet u obzir utjecaj zahvata na ptice. U presudi se ističe kako navedeni propusti nisu otklonjeni u upravnom postupku, a niti u postupku pred prvostupanjskim sudom.

Stoga se nalaže Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja da mora donijeti novo rješenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu uz pravilnu primjenu mjerodavnih propisa.

„Presuda potvrđuje naše navode o nedosljednosti i kršenju procedura, manjkavom elaboratu na temelju kojeg je zahvat odobren, a na što smo upozoravali od samog početka. Međutim, ovo je Pirova pobjeda za rijeku Dravu s obzirom na to da je presuda stigla nakon više od godine i pol od početka zahvata na rijeci Dravi i da se iskapanje pijeska iz rijeke odvijalo neometano. Stoga ostaje vidjeti kolika je šteta učinjena“, rekla je Branka Španiček iz WWF Adrije ispred okolišnih organizacija.

Španiček dodaje kako je ovim nezakonitim zahvatom načinjena i velika materijalna šteta jer je i dalje nepoznato koliko je točno pijeska izvađeno u ovom periodu i je li taj pijesak već prodan.

„Vlada RH je odlukom iz rujna odobrila Hrvatskim vodama prodaju pijeska po cijeni od 49,51 kn po kubičnom metru. Tim je nezakonito odobren zahvat težak 23 milijuna kuna“, zaključila je Španiček i izrazila nadu da će Ministarstvo postupiti prema odluci suda što prije te pojasniti kako će postupiti po pitanju do sada izvađenog sedimenta u ovom slučaju.

Okolišne su organizacije početkom svibnja 2020. podnijele tužbu protiv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zbog izdavanja rješenja Hrvatskim vodama za iskapanje 460.000 kubičnih metara sedimenta iz Drave bez obveze izrade studije utjecaja na okoliš i utjecaja na ekološku mrežu. Upravni sud u Osijeku na prvom i jedinom ročištu 7. listopada 2020. u potpunosti je odbacio sve dokazne prijedloge okolišnih organizacija.

Nakon toga su one podnijele žalbu Visokom upravnom sud koji je nakon više od godinu dana u presudi naveo kako se “odluka prvostupanjskog suda, uz obrazloženje kakvo je njome dano, ne može ocijeniti zakonitom”. Nadalje se navodi kako u elaboratu zaštite okoliša, na temelju kojeg je izdano rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, nije uzet u obzir utjecaj zahvata na ptice.