‘Povijest rijeke Drave – poveznice među regijama’ naziv je međunarodnog stručnog skupa što je održan u Koprivnici.

You may also like...