Jezero Čambina dodjeljeno ZŠRK Đurđevac

Vijesti

Na natječaju za dodjelu ribolovnog prava u ribolovnom području Drava – Dunav za ribolovnu zonu jezera Mala i Velika Čambina unutar administrativnih granica općina Gola i Novo Virje  ribolovno pravo dodijeljeno je Zajednici športsko ribolovnih klubova Đurđevac. Jezero Čambina nalazi se zaštićenom krajobrazu te će zbog mjera zaštite vjerovatno imati posebne uvjete ribolova koji budu objavljeni nakon revizije Plana upravljanja ZŠRK Đurđevac.

Nekad popularno, danas zapušteno i s dosta smanjenom vodenom površinom jezero/mrtvica Čambina (točnije, Velika na jugoistoku i Mala Čambina na sjeverozapadu je polukružni rukavac/korito starog toka rijeke Drave, površine oko 30-50? hektara – površina ovisi o vodostaju Drave) nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji uz Mađarsku granicu oko 2,1 km sjeverno od naselja Novo Virje i oko 350 m od rijeke Drave iz koje se opskrbljuje vodom. Spojena je s Dravom na oba kraja uskim kanalom s Dravom osim kod niskog vodostaja.   Obala mrtvice/jezera je jako obrasla trskom, niskim raslinjem, visokim raslinjem i šikarom i prilično je nepristupačna, ovisno o vremenskim prilikama. Ima  desetak ribičkih mjesta koja su ostala nakon aktivnosti posljednjeg Ovlaštenika Hrvatskih šuma i ribiča koji su dolazili u ilegalni ribolov.

Oko jezera nalazi se uglavnom visoko raslinje a sjeverno je šuma hrasta lužnjaka i graba običnog poznata kao šuma Repaš. Dno jezera je šljunkovito, prilično muljevito, pokriveno trulim lišćem i najvećim dijelom obraslo vodenom travom, trskom, rogozom, šašom, ljutkom, ježincom, jezernicom/ i drugim vodenim biljem. Ima i lopoča i žutog lokvanja. Mrtvica zbog truljenja biljaka taloži sve više mulja pa je najveća dubina do 3 metra i sve više poprima izgled bare. U širokom pojasu uz obalu rastu trščaci i rogozišta pa je prilaz vodi otežan. U fazi je visoki stupanj eutrofizacije tako da je «Čambina» barski ekosustav. Jezero/mrtvica je bogato svim ribljim vrstama i mrijestilčište.