HŠRS donio novu odluku s uputama izdavanja članske iskaznice

Vijesti

Hrvatski športsko ribolovni savez  ponovno je donio odluku o izmjeni članske iskaznice Hrvatskog športsko ribolovnog saveza ali ovaj put as detaljnim pojašnjenjem razloga i načina izdavanja članske iskaznice. Od 2022. godine izdavat će se plastificirana članska iskaznica koja će uz osobne podatke sadržavati i QR code, na kojem će se svi podaci o članstvu u određenoj udruzi biti vidljivi prilikom očitanja.

 

Zakonom o slatkovodnom ribarstvu propisana je obveza članstva u HŠRS-u prilikom kupnje godišnje dozvole za sportski ribolov, te se radi točne evidencije članstva sustav kompletno digitalizira.

 

Svakom ribiću će se izdati samo jedna članska iskaznica HŠRS-a bez obzira na članstvo u više udruga, te ribič samo jednom plaća izdavanje iskaznice (plastificirana kartica) koja vrijedi doživotno. Skeniranjem QR koda kroz centralnu bazu ovlaštenici, ribočuvari, udruge moći će vidjeti gdje je ribolovac član i gdje je podmirio obveze članstva u udruzi tj. ovlašteniku ribolovnog prava za tekuću godinu. U QR kodu biti će mogućnost isćitavanja i drugih podataka kao na primjer zaštitne mjere i lovostaji, te zakonske regulative bitne za svakog sportskog ribolovca i ostalo.

 

Kadetske kategorije nemaju obvezu nove članske iskaznice, no ako imaju položen ribički ispit i žele mogu uzeti trajnu člansku iskaznicu.

Obveza ove članske iskaznice kreće sa juniorskim kategorijama i obvezom polaganja ribičkog ispita. Ribiči koji ne žele novu člansku iskaznicu istu ne moraju imati u ovoj godini. Bez nove članske iskaznice od 01.01.2023. ribič neće moći kupiti dozvolu za sportski ribolov koja je vezana uz članstvo u udruzi, a u ovoj godini je omogućeno da se izvrši zamjena kako bi što jednostavnije odradilo prijelazno razdoblje.

Odluka HŠRS-a je da ribič plaća cijenu trajne članske iskaznice.

Cijena izrade iskaznice je 35,00 kn koju plača ribič, i svi drugi dodani iznosi vezani za ovu iskaznicu nisu važeći i nisu obvezujući.

Odluka HŠRS-a u prilogu!