Natjecanje – Najulov Podravine i Prigorja

Vijesti

Sportsko-ribolovni savez županije i ove godine organizira natjecanje Najulov Podravine i Prigorja, koje traje do kraja godine. Za najulov priznaju se ribe ulovljene na terenima županijskog Saveza, i to šaran, štuka, som, smuđ, bolen, mrena, amur, linjak, deverika i plotica. Ribolovci moraju imati valjane ribolovne dozvole, a prijaviti se moraju na ispunjenom obrascu dostupnom na web-stranicama Saveza i poštom poslati na adresu Saveza.

Riba se mjeri u centimetrima, a obavezno se mora i izvagati u nazočnosti najmanje jednog svjedoka koji svojim potpisom ovjerava prijavu. Također, jedna fotografija mora biti snimljena uz vodu na kojoj je ulovljena, radi promocije vode. Kada je riječ o fotografijama, poručuju iz Saveza, na fotografiji uz ribu mora se nalaziti ribolovac koji ju je ulovio, te je držati u rukama, kao i osoba koja se na prijavnici potpisala kao svjedok.

Uz to, ribu treba snimiti i na prostirci uz metar na način da se vidi koliko je duga, a uz nju mora biti priložena ribička dozvola. Ribe fotografirane na podlogama koje ih mogu ozlijediti neće se priznati, a svi detalji oko fotografiranja i uvjeta natjecanja dostupni su na web-stranicama Saveza.